Aktualności

By | 10 września 2018

11.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że część Uczestników rozpoczęło staże trwające 3 miesiące.

Powodzenia!

10.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ustalony został Harmonogram zajęć pierwszej formy wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy 5.

Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

30.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Harmonogramy został zamieszczony harmonogram Warsztatów kompetencji społecznych

dla grupy 1 i 2.

29.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ustalony został Harmonogram zajęć pierwszej formy wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy 4. Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

16.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że grupa 4 rozpoczyna pierwsza formę wsparcia  jaką jest Poradnictwo indywidualne- Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji. Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

16.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować że grupa 1 i 2 rozpoczynają kolejną formę wsparcia jaką jest Szkolenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji Pracownik administracyjno- biurowy z elementami księgowości. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań dostępne są w zakładce Harmonogramy.

12.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ustalony został Harmonogram zajęć drugiej formy wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy 3. Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

05.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończona została rekrutacja do projektu.

Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kolejnych uczestników chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Zakwalifikowanych zostało 12 osób, które stanowić będą grupę 5- Jędrzejów.

12.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że grupa 3 rozpoczyna pierwsza formę wsparcia tj. Poradnictwo indywidualne- Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji. Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

08.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w związku z posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały kolejne 24 osoby, które stanowić będą kolejno  grupę 3- Opatów oraz grupę 4- Ostrowiec Świętokrzyski.

Przypominamy również, że rekrutacja do projektu wciąż jest otwarta.

Zapraszamy!

05.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  ustalony został Harmonogram zajęć trzeciej formy wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy 1 i 2. Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

03.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w zakładce Harmonogramy dostępny jest już harmonogram zajęć drugiej formy wsparcia Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy 1 i 2. 

12.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór do projektu wciąż trwa. Dokumenty do pobrania dostępne są  w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Zachęcamy do wzięcia udziału w formach wsparcia, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

10.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że grupa 1 i grupa 2 rozpoczynają pierwszą formę wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji. Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy.

31.08.2018r. 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane pierwsze 24 osoby stanowiące kolejno grupę 1 oraz grupę 2. Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja nadal jest otwarta.

05.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Szansa na zawodowe jutro”.

Serdecznie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w ewidencjach urzędu pracy zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego. W szczególności zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, korzystające z programu POPŻ 2014-2020, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane w gminnych programach rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!