Aktualności

przez | 2 października 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu!

03.10.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!”

do udziału w projekcie zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego. 100% to osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). 100% grupy docelowej to osoby powyżej 18r.ż. Minimum 48 osób to osoby biernie zawodowe , max. 12 osób to osoby bezrobotne należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w roz. art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt nie obejmuje osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Min. 30 osób to osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

09.11.2018

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane pierwsze 30 osoby.
Jednocześnie przypominamy że rekrutacja nadal trwa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

05.12.2018

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane kolejne 30 osób.

Rekrutacja Uczestników do projektu „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!” dobiegła końca. Uruchamiamy pierwszy etap wsparcia, tj. zadanie: Diagnoza potrzeb UP, w tym opracowanie ścieżki reintegracji, na którym uczestnicy w konsultacji z doradcami zawodowymi podejmą decyzję dotyczącą dalszej ścieżki swojej aktywizacji.

 

06.12.2018

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zajęcia „Diagnoza potrzeb UP, w tym opracowanie ścieżki reintegracji” . Harmonogramy zajęć poszczególnych grup znajdują się w zakładce Harmonogramy.

21.12.2018

Niech ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.
31.12.2018
Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy w Nowym Roku dużo szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń.
10.01.2019
Szanowni Państwo,
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego
O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Harmonogramy zajęć poszczególnych grup znajdują się w zakładce Harmonogramy.
18.01.2019
Szanowni Państwo,
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Pośrednictwa pracy.
O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Harmonogramy zajęć poszczególnych grup znajdują się w zakładce Harmonogramy.