Aktualności

By | 10 października 2018

Rekrutacja do Projektu trwa nadal!

Zapraszamy osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, w szczególności :

  • Osoby korzystające z PO PŻ
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby powyżej 18 r.ż.
  • Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie woj. mazowieckiego znajdujące się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego