AKTUALNOŚCI

przez | 19 października 2018

Aktualności z dnia 16.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu;
  •  oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki;
  •  oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.