Aktualności

By | 6 listopada 2018

06.11.2018

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” . Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które zamieszkują wyłącznie obszary (gminy) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby powyżej 18 r.ż.
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo

 

ZAPEWNIAMY:

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

 

 

02.10.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans”

Projekt skierowany jest do 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykl.społ. oraz należących do jednej lub kliku z wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia; osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniami rozwojowymi.

Głównym celem projektu wyższa aktywność społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby powyżej 18 r.ż.
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo

 

ZAPEWNIAMY:

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy