Aktualności

By | 20 listopada 2018

 20.11.2018 r.

21.11.2018 r. rozpoczynamy kolejną część zadania „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” , czyli spotkania z Doradcą zawodowym. Zapraszamy Uczestników do zapoznania się z harmonogramem zajęć

 

14.11.2018 r.

Szanowni Państwo!

15.11.2018r. rozpoczynamy zajęcia „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” z grupą 1 w Radomiu. Harmonogram zajęć znajduje się w odnośniku.


 

17.10.2018 r.

W drodze rekrutacji do grupy pierwszej zostało zrekrutowanych 12 Uczestników Projektu zamieszkujących gminy z powiatu radomskiego. Pierwsze zadanie, czyli „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” rozpocznie się w listopadzie. Polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, na podstawie których dokonamy wyboru tematyki szkoleniowej. Lista Uczestników Projektu jest już dostępna.
Witamy uczestników !


10.10.2018 r.

Rekrutacja do Projektu trwa nadal!

Zapraszamy osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, w szczególności :

  • Osoby korzystające z PO PŻ
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby powyżej 18 r.ż.
  • Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie woj. mazowieckiego znajdujące się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

4.09.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu, informacje w linku poniżej.


31.08.2018 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą i udziału w projekcie!