Aktualności

By | 21 grudnia 2018

 

21.12.2018

Szanowni Państwo,

 

Z okazji zbliżających się Świąt pragniemy złożyć serdeczne życzenia: radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i sukcesów w Nowym 2019 Roku.

 

Życzy Zespół Projektu

 

 

 

06.12.2018

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans”

Więcej informacji znajdziecie Państwo w dołączonym plakacie.

 

 

Pozdrawiamy ,

Zespół Projektu

 

 

 

30.11.2018

Szanowni Państwo ,

Po raz kolejny serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” .

Projekt skierowany jest do 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób zamieszkujących na obszarach (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społ. oraz należących do jednej lub kilku z wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST WYŻSZA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ.MAZOWIECKIE.

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników Projektu:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu.
 2. Warsztaty rozwoju osobistego
 3. Szkolenie zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Staż zawodowy

Zapewniamy:

Szkolenie zawodowe

Materiały szkoleniowe

Catering

Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Stypendium szkoleniowe

3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu

Mail: niewykluczajswoichszans@vision-consulting.pl

Telefon: 512 036 230

06.11.2018

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” . Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które zamieszkują wyłącznie obszary (gminy) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby powyżej 18 r.ż.
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo

ZAPEWNIAMY:

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

02.10.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans”

Projekt skierowany jest do 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykl.społ. oraz należących do jednej lub kliku z wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia; osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniami rozwojowymi.

Głównym celem projektu wyższa aktywność społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby powyżej 18 r.ż.
 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo

ZAPEWNIAMY:

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy