Dokumenty rekrutacyjne na ścieżkę szkoleniowo- stażową

przez | 8 stycznia 2019

 Szanowni Państwo!!!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z II ścieżki wsparcia, którą jest ścieżka szkoleniowo-stażowa.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz zgłaszanie swojego uczestnictwa projekcie.  Serdecznie zapraszamy!!!

REGULAMIN PROJEKTU

1.Formularz zgłoszeniowy do projektu

2.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów GD

3.Formularz potrzeb ON

4. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy

5.Oświadczenie pracodawcy( pracownik zagrożony zwolnieniem/przewidziany do zwolnienia)

6.Oświadczenie UP o zwolnieniu z pracy

 

Zwrot kosztów dojazdu

zaświadczenie przewoźnika

Wniosek o Zwrot Kosztów Dojazdu