Aktualności

przez | 25 stycznia 2019

25.01.2019 r.

Zapraszamy Uczestników Projektu z gr. 1 Radom na szkolenie zawodowe pt.: „Specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta”. Spotkania odbywać się będą w terminie od 28.01-08.02.2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z  harmonogramem zajęć.

21.01.2019 r.

Nie zwalniamy tempa!

Grupa 2 odbędzie pierwsze spotkania indywidualne z Pośrednikiem pracy, który pomoże Uczestnikom w dopasowaniu odpowiednich ofert pracy oraz  w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami. W załączniku zamieszczamy harmonogram zajęć.

18.01.2018 r.

Rozpoczynamy kolejne zajęcia z grupą 2. Będą to spotkania z Psychologiem w ramach Treningu Umiejętności Społecznych. Trwać będą 5 dni, a pierwsze z nich  odbędzie się 21.01.2019 r. w Płocku. Zamieszczamy harmonogram zajęć.

 

17.12.2018 r.

Już jutro pierwsze spotkania z Psychologiem rozpoczną osoby z gr. 2.  Następnie kolejno Uczestnicy Projektu odbędą rozmowy z Doradcą zawodowym. Zajęcia odbywać się będą w Płocku. Zamieszczamy dokładne harmonogramy z miejscem i terminem spotkań i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  1. Spotkanie z Psychologiem.
  2. Spotkanie z Doradcą zawodowym.

 

14.12.2018 r.

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy zajęcia grupowe w ramach Treningu umiejętności społecznych w Radomiu z gr. 1 oraz spotkania z Pośrednikiem pracy. Zachęcamy Uczestników do zapoznania się z harmonogramem zajęć.

27.11.2018 r.

Witamy nowych Uczestników!

Do Projektu przystąpiło kolejnych 12 osób. Tym razem są to osoby zamieszkujące gminy powiatu płockiego. Niebawem rozpocznie się pierwsze zadanie.

Zachęcamy również do składania dokumentów, rekrutacja nadal trwa !

 20.11.2018 r.

21.11.2018 r. rozpoczynamy kolejną część zadania „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” , czyli spotkania z Doradcą zawodowym. Zapraszamy Uczestników do zapoznania się z harmonogramem zajęć

 

14.11.2018 r.

Szanowni Państwo!

15.11.2018r. rozpoczynamy zajęcia „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” z grupą 1 w Radomiu. Harmonogram zajęć znajduje się w odnośniku.


 

17.10.2018 r.

W drodze rekrutacji do grupy pierwszej zostało zrekrutowanych 12 Uczestników Projektu zamieszkujących gminy z powiatu radomskiego. Pierwsze zadanie, czyli „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” rozpocznie się w listopadzie. Polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, na podstawie których dokonamy wyboru tematyki szkoleniowej. Lista Uczestników Projektu jest już dostępna.
Witamy uczestników !


10.10.2018 r.

Rekrutacja do Projektu trwa nadal!

Zapraszamy osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, w szczególności :

  • Osoby korzystające z PO PŻ
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby powyżej 18 r.ż.
  • Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie woj. mazowieckiego znajdujące się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

4.09.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu, informacje w linku poniżej.


31.08.2018 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą i udziału w projekcie!