Zapytania ofertowe

przez | 2 kwietnia 2019

Data publikacji: 6.05.2019

Szanowni Państwo

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów w ramach projektu „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” „Nie WYKLUCZAJ swoich szans”

W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę:

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska, ul. Racławicka 42/70, 02-601 Warszawa

Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zespół Projektu

 

Data publikacji: 06.05.2019

Szanowni Państwo

Informujemy że procedura dotycząca wyboru Wykonawcy na realizację USŁUGI, tj. szkolenie komputerowe jako moduł uzupełniający dla szkolenia zawodowego dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów nie została rozstrzygnięta z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Zespół Projektu

 

Data publikacji 23.04.2019

Szanowni Państwo

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego, w ramach projektu „Nie
WYKLCZAJ swoich szans” numer projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18 (wartość całego projektu
1.000.294,27 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z
gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z
gminy Gielniów.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Zapraszany do składania ofert

Zespół Projektu

 

Data publikacji: 23.04.2019r

Szanowni Państwo

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego (gminy Maków Mazowiecki,
Strzegowo, Jabłonna Lacka oraz Gielniów) , w ramach projektu „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” numer
projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18 (wartość całego projektu 1.000.294,27 zł) planuje zrealizowanie
USŁUGI, tj. szkolenie komputerowe jako moduł uzupełniający dla szkolenia zawodowego dla łącznie
6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna
Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Zapraszamy do składania ofert

Zespół Projektu

 

Data publikacji:10.04.2019

Szanowni Państwo

Informujemy że procedura dotycząca wyboru Wykonawcy na realizację USŁUGI, tj. szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów nie została rozstrzygnięta z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Zespół Projektu

 

Data publikacji: 10.04.2019

Szanowni Państwo

Informujemy że procedura dotycząca wyboru Wykonawcy na realizację USŁUGI, tj. szkolenie komputerowe jako moduł uzupełniający dla szkolenia zawodowego dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów nie została rozstrzygnięta z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Zespół Projektu

 

Data publikacji: 2.04.2019

Szanowni Państwo

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego, w ramach projektu „Nie
WYKLCZAJ swoich szans” numer projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18 (wartość całego projektu
1.000.294,27 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z
gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z
gminy Gielniów.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Projektu

 

Data publikacji: 2.04.2019r

Szanowni Państwo

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego (gminy Maków Mazowiecki,
Strzegowo, Jabłonna Lacka oraz Gielniów) , w ramach projektu „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” numer
projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18 (wartość całego projektu 1.000.294,27 zł) planuje zrealizowanie
USŁUGI, tj. szkolenie komputerowe jako moduł uzupełniający dla szkolenia zawodowego dla łącznie
6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna
Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Zapraszamy do składanie ofert

Zespół Projektu