Dokumenty dot. stażu

przez | 31 maja 2019

Data wpisu: 31.05.2019

Instrukcja wypełniania  DOKUMENTÓW DOT. STAŻU

  1. Proszę o podpisanie umowy oraz załącznika nr 1 w miejscu gdzie jest wskazany „Pracodawca” oraz „Stażysta” i odesłanie 1 egzemplarza do firmy Vision Consulting .
  2. Na liście obecności powinien podpisać się Stażysta oraz opiekun stażu potwierdzając tym jednocześnie obecność stażysty. Wypełniając listę obecności proszę wpisać godziny pracy stażysty.
  3. Listę obecności należy po każdym miesiącu stażu w oryginale przesłać do firmy Vision Consulting – jest to podstawa do wypłacenia stypendium stażowego UP. Lista obecności powinna być dostarczona do Organizatora Stażu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia miesiąca. Lista może zostać wysłana przez Pracodawcę lub Stażystę – kwestia do ustalenia między Pracodawcą a Stażystą.
  4. Stażysta nabywa prawo do 2 dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W okresie pierwszych 30 dni odbywania stażu dni wolne nie przysługują. Za ostatni miesiąc odbywania stażu, pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
  5. Opinie i dziennik stażu wypełniamy w oparciu o obowiązki zawarte w załączniku nr 1 do umowy – PROGRAM STAŻU. Dziennik stażu wypełnia Stażysta z pomocą Opiekuna Stażu.
  6. Opinię i dziennik Stażysta ma obowiązek wysłać wraz z ostatnią listą obecności.
  7. Zwolnienia lekarskie muszą być wystawione na firmę Vision Consulting (NIP na pierwszej stronie umowy)
  8. Stażyści na czas odbywania stażu mają wykupioną polisę NNW.
  9. Organizator Stażu ponosi koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, społecznym, chorobowym, szkoleniem BHP oraz wynagrodzeniem Stażysty.
  10. W sprawach związanych z wynagrodzeniem, zwolnieniami L4 proszę  kontaktować się z dziełem księgowości projektu pod nr tel. 502 227 828.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 514 301 188.

 

W związku z realizacją zadania VI – staże zawodowe poniżej dokumenty do pobrania:

dziennik stażu

lista obecności

opinia

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu