Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywizacja i zatrudnienie”

 

skierowanym przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

pozostających bez pracy , zamieszkujących lub uczących się w województwie łódzkim.

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo)w ramach działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r. ż.:

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.11.2017 r.

 

 

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 96 osób w tym:

 

• 63 osoby po 50 r.ż.

• 15 osób niepełnosprawnych

• 68 osób o niskich kwalifikacjach

• 29 osób długotrwale bezrobotnych

• 58 kobiet

 

Do udziału w projekcie szczególnie mocno zachęcamy osoby z następujących powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski

 

W ramach projektu oferujemy:

 

o IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW - INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z 6 godzin  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas których, po omówieniu szczególnych potrzeb, zainteresowań i predyspozycji uczestnika, zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania w zakresie dalszego rozwoju zawodowego i wyboru kursów i szkoleń zawodowych.

 

o PORADNICTWO ZAWODOWE

Podczas  grupowych spotkań z doradcą zawodowym - w łącznym wymiarze 12 godzin na grupę - wykładów i ćwiczeń,  uczestnicy m.in.: zdobędą niezbędną wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy; poznają sposoby aktywnego poszukiwania pracy; umiejętność autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą ; wiedzę na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

 

o SZKOLENIA ZAWODOWE
W ramach projektu uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje  zawodowe poprzez udział w wybranych na podstawie IPD kursów i szkoleń  zakończonych egzaminem. Tematy kursów będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim.Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe.

 

o STAŻ ZAWODOWY
Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.Uczestnikom skierowanym na staże przysługuje 3 miesięczne stypendium stażowe.

 

o POŚREDNICTWO PRACY
Uczestnicy zostaną objęci kompleksową opieką pośrednika pracy począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomocy w poruszaniu się na rynku pracy a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

 

Ponadto zapewniamy:

 

o Profesjonalną kadrę wykładowców

o Materiały szkoleniowe

o Certyfikowane kursy zawodowe i szkolenia

o Dodatek szkoleniowy

o Stypendium stażowe

o Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

o Catering

Wartość projektu: 1 465 248,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1391 985,30 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

KONTAKT:
e-mail: aktywizacja.zatrudnienie@vision-consulting.pl
telefon: 514 301 188
fax: + (024) 355 38 26

 

strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

 • mapadotacji.gov.pl

  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

   

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 8 – ZGIERZ

  Regulamin udziału w projekcie

  Harmonogram realizacji staży w ramach projektu

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 7 – ZGIERZ

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPA 6 – KUTNO

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW 4 GRUPY – OPOCZNO

  ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Zgierzu

  ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Kutnie

  ZAPYTANIE OFERTOWE 27.10.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE 27.10.2017

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPA 5 – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 3 – ŁÓDŹ

  ZAPYTANIE OFERTOWE 24.08.2017

  REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

  ZAPYTANIE OFERTOWE 16.08.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE 27.07.2017

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 2 – KUTNO

  AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 1 – ŁÓDŹ

  ZAPYTANIE OFERTOWE 12.07.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE 06.07.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE 30.06.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE 30.05.2017

  ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

  ZAPYTANIA OFERTOWE 20.03.2017