Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywizacja i zatrudnienie”

skierowanym przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych pozostających bez pracy , zamieszkujących lub uczących się w województwie łódzkim.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo)w ramach działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r. ż.:

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.11.2017 r.

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 96 osób w tym:

 • 63 osoby po 50 r.ż.
 • 15 osób niepełnosprawnych
 • 68 osób o niskich kwalifikacjach
 • 29 osób długotrwale bezrobotnych
 • 58 kobiet

Do udziału w projekcie szczególnie mocno zachęcamy osoby z następujących powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski

W ramach projektu oferujemy:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW - INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
  Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z 6 godzin  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas których, po omówieniu szczególnych potrzeb, zainteresowań i predyspozycji uczestnika, zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania w zakresie dalszego rozwoju zawodowego i wyboru kursów i szkoleń zawodowych.
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • Podczas  grupowych spotkań z doradcą zawodowym - w łącznym wymiarze 12 godzin na grupę - wykładów i ćwiczeń,  uczestnicy m.in.: zdobędą niezbędną wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy; poznają sposoby aktywnego poszukiwania pracy; umiejętność autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą ; wiedzę na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  W ramach projektu uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje  zawodowe poprzez udział w wybranych na podstawie IPD kursów i szkoleń  zakończonych egzaminem. Tematy kursów będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim.Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe.
 • STAŻ ZAWODOWY
  Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.Uczestnikom skierowanym na staże przysługuje 3 miesięczne stypendium stażowe.
 • POŚREDNICTWO PRACY
  Uczestnicy zostaną objęci kompleksową opieką pośrednika pracy począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomocy w poruszaniu się na rynku pracy a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Ponadto zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikowane kursy zawodowe i szkolenia
 • Dodatek szkoleniowy
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Catering

Wartość projektu: 1 465 248,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1391 985,30 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

KONTAKT:
e-mail: aktywizacja.zatrudnienie@vision-consulting.pl
telefon: 514 301 188
fax: + (024) 355 38 26

strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW

25.05.2018 Szanowni Państwo Przypominamy o konieczności przekazania informacji o sytuacji zawodowej, w jakiej znajdują się Państwo do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Kontakt z Zespołem Projektu można nawiązać w drodze mailowej lub przez bezpośrednią rozmowę telefoniczną. 09.05.2018 Szanowni Państwo Realizacja projektu dobiega końca. Trwa ostatni miesiąc odbywania staży zawodowych oraz spotkań indywidualnych […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 8 – ZGIERZ

18.04.2018 HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY dla uczestników 8 grupy – Zgierz Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Trener: WIESŁAW MOLENDA 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań indywidualnych: ul. Lipowa 19/2, Zgierz   Data Godziny Uczestnik Projektu 18.04.2018 16:30 – 17:30 UP 1 18.04.2018 17:30 – […]

Harmonogram realizacji staży w ramach projektu

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli prezentujemy aktualizowane terminy oraz miejsca odbywania staży zawodowych.   HARMONOGRAM Grupa 1 – Łódź Rodzaj wsparcia: Staż zawodowy Data Miejsce Uczestnik Projektu Godziny odbywania stażu 28.09.2017-27.12.2017 EUREX Nieruchomości Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami UP1 10:00-17:00 – – UP2 – 24.07.2017-23.10.2017 Przedsiębiorstwo „Rafał Gałan” UP3 9:00-16:00 27.07.2017-26.10.2017 Stowarzyszenie MAŁY PORT UP4 8:00-15:00 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 7 – ZGIERZ

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY dla uczestników 7 grupy – Zgierz Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Trener: WIESŁAW MOLENDA 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań indywidualnych: ul. Lipowa 19/2, Zgierz   Data Godziny Uczestnik Projektu   27.12.2017 15:30 – 16:30 UP 1   27.12.2017 16:30 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPA 6 – KUTNO

15.12.2017 HARMONOGRAM SPOTKAŃ  dla grupy 6 Kutno Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Pośrednik pracy: Wiesław Molenda 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań: ul. Jagiełły 2, Kutno   DATA SPOTKANIA GODZINY SPOTKANIA IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SPOTKANIA   18.12.2017 16:00-17:00 UP 1   18.12.2017 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW 4 GRUPY – OPOCZNO

29.11. HARMONOGRAM SPOTKAŃ  dla grupy 4 Opoczno Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Pośrednik pracy: Ewelina Karbownik grupa 10 osób – 6 spotkań indywidualnych po 1h Adres miejsca realizacji poradnictwa grupowego: ul. Inowłodzka 11, Opoczno       DATA SPOTKANIA GODZINY SPOTKANIA IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SPOTKANIA   01.12.2017 16:00-17:00 UP 1   04.12.2017 16:00-17:00 UP 2   […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Zgierzu

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w Krakowie na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i zatrudnienie” nr RPLD.08.02.01-10-0027/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwo pracy zaplanowane dla grupy 7 – Zgierz (maksymalnie 12 osób)  Pośrednictwo pracy będzie realizowane dla kobiet i mężczyzn powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych  zawodowo),  […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Kutnie

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w Krakowie na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i zatrudnienie” nr RPLD.08.02.01-10-0027/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwo pracy zaplanowane dla grupy 6 – Kutno (maksymalnie 12 osób), Pośrednictwo pracy będzie realizowane dla kobiet i mężczyzn powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych  zawodowo),  […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 27.10.2017

13.11.2017 Szanowni Państwo, W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na: zad. 2 Grupowe Poradnictwo Zawodwe projektu “Aktywizacja i zatrudnienie” realizowanego w Zgierzu informujemy, że do realizacji działań zostali wybrani oferenci: Grupa 8-  Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., Jakub Brzuszkiewicz, Łukasz Grzesiak – zadanie 12 Uzasadnienie: Wybrany oferent spełnił wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę […]

Font Resize
KONTRAST