Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”

Celem projektu jest wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia poprzez nabyta poprzez udział w kompleksowym wsparciu u 60 osób (min. 36 kobiet) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu, zamieszkujących na ternie województwa lubelskiego. Wsparcie skierowane jest do 60 osób (min. 36 kobiet), w tym min. 40 % uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, a także 40 % będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 do 30.04.2017r.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

  • • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE I IPD

  • Uczestnicy zostaną objęci formami wsparcia dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, w tym sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). Spotkania z doradcą zawodowym zdiagnozują potrzeby uczestników, ukierunkują jego rozwój oraz określą predyspozycję do podjęcia odpowiednich szkoleń.

  • • SZKOLENIA ZAWODOWE

  • 1. organizator obsługi sprzedaży internetowej (II gr x 10 osób)
  • 2. spedytor (II gr x 10 osób)
  • 3. pracownik kancelaryjny z elementami grafiki komputerowej (II gr x 10 osób)

  • Szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznym podwyższą/dostosują kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osobie, której udzielane jest wsparcie.

  • • STAŻ ZAWODOWY

  • Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

  • • POŚREDNICTWO PRACY

 • Spotkania z pośrednikiem pracy wskażą uczestnikowi projekt miejsce na rynku pracy, zidentyfikują odpowiednie oferty pracy, przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej i ułatwią przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku osób 50+ położony będzie nacisk na komputerową umiejętność edycji dokumentów aplikacyjnych. UP zostanie przygotowany do samodzielnej aktywności na rynku pracy.

  Wartość projektu: 1 476 374,40 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 254 918,24 zł

  Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

   • • Profesjonalną kadrę wykładowców

   • • Materiały szkoleniowe

   • • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

   • • Stypendia szkoleniowe

   • • Stypendia stażowe

   • • Zwrot kosztu dojazdu

   • • Catering podczas szkolenia

  Głównymi rezultatami, osiągniętymi dzięki realizacji projektu będą:

   • Min. 55 % tj. 33 osoby podejmą zatrudnienie w okresie min. 3 miesięcy
   • Min. 80% tj. 48 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu

    1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

  KONTAKT:
  Biuro projektu : VISION CONSULTING Sp. z o.o

 • Telefon : 572-720-526
 • e-mail : aktywizacja.zawodowa@vision-consulting.pl
 • strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY
 • mapadotacji.gov.pl

  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pytania i odpowiedzi

02-09-2016 Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na doradców zawodowych z dnia 30.08.2016r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15 Pytanie nr 1: ,,Czy Załącznik numer 1: „Doświadczenie wykonawcy”  może być zamieniony na moją ewidencję ? Jest ona również w formie tabeli ?” Odpowiedź: Zgodnie […]

Zapytania ofertowe

07-02-2017 Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 07-02-2017 dotyczącym wyboru pośrednika pracy, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15. Zapytanie ofertowe- część opisowa Zapytanie ofertowe- część ofertowa załącznik nr 1 ————————————————————————————————————————————   19-01-2017 Firma Vision Consulting […]

Aktualności

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu „Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkie niezbędne informację dotyczące projektu są dostępne w zakładkach oraz w razie potrzeby udzielenia pomocy, wyjaśnienia niejasności Zespół Projektu jest do Państwa dyspozycji.

Stypendium i zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z treścią regulaminów   Dokumenty dotyczące zwrotów kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Oświadczenie osoby dowożącej Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie przewoźnika Oświadczenie uczestnika projektu o cenie biletu Umowa użyczenia samochodu   Dokumenty dotyczące wypłaty stypendium: Regulamin stypendium AKTYWIZACJA ZAWODOWA Aktualizacja: Regulamin stypendium – Aktywizacja-zawodowa (obowiązuje […]

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszam do zapoznania się oraz składania dokumentów rekrutacyjnych.   Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie osoby biernej zawodowo Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów REGULAMIN PROJEKTU Aktualizacja: REGULAMIN PROJEKTU (obowiązuje od dnia 19-09-2016 r.)

Font Resize
KONTRAST