Firma Vision Consulting Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
“Aktywne włączenie szansą dla Ciebie”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 72 (44 Kobiet i 28 Mężczyzn) osób zamieszkujących/uczących się w województwie łódzkim, pochodzących z obszarów wiejskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestników/-czek Projektu w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 1.10.2017 r.-31.07.2018 r.

Grupa docelowa projektu: 72 osoby (44 Kobiety i 28 Mężczyzn) zamieszkujące/uczące się
w województwie łódzkim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA3), wszystkie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej z powodu bezrobocia i ubóstwa, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
-osoby bezrobotne dla których zastał określony III profil pomocy- min. 20% Uczestników/
-czek Projektu;
-osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
-osoby z niepełnosprawnością- min. 10% Uczestników/-czek
-osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:
1.Diagnoza sytuacji, potrzeb, potencjału Uczestnika/-czki i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji.
2. Poradnictwo specjalistyczne
3. Poradnictwo zawodowe
4.Szkolenie TIK/j. angielski
5. 3- miesięczne staże
6. Pośrednictwo pracy

 

Wkład Funduszy Europejskich: 964 132,56 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2017r.-31.07.2018r.

 

KONTAKT:
„Aktywne włączenie szansą dla Ciebie”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: aktywne.wlaczenie@vision-consulting.pl
tel.: +48 514-300-667

 


mapadotacji.gov.pl

RODO

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że […]

Harmonogramy wsparcia

Grupa I – Kutno Diagnoza sytuacji, potrzeb, potencjału Uczestnika i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo zawodowe Trening kompetencji i umiejętności społecznych Szkolenie zawodowe Staż zawodowy Szkolenie komputerowe Pośrednictwo pracy Grupa II – Kutno Diagnoza sytuacji, potrzeb, potencjału Uczestnika i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo zawodowe Trening kompetencji i umiejętności społecznych Szkolenie […]

Do pobrania

Regulamin projektu ‚Aktywne włączenie szansą dla ciebie’ Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ‚Aktywne włączenie szansą dla ciebie’ Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności ‚Aktywne włączenie szansą dla ciebie’ Załącznik nr 3 Ankieta usprawnień ‚Aktywne włączenie szansą dla ciebie’ Załącznik nr 4 wniosek o zwrot kosztów dojazdu(1)(2) Załącznik nr 5 Zaświadczenie przewoźnika wer. 1     […]

Aktualności

  30.09.2018 Szanowni Państwo, Informujemy, że realizacja projektu „Aktywne włączenie szansą dla Ciebie” zakończyła się. Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w projekcie. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. ZESPÓŁ PROJEKTU.       23.09.2018 Dzisiaj pierwszy Dzień Jesieni, wszystkim Państwu życzymy mimo wszystko pogody ducha, oraz samych sukcesów.   15.09.2018 Drodzy Państwo, Przypominamy o dokładnym […]

Font Resize
KONTRAST