Vision Consulting sp. z o. o. zaprasza
do udziału projekcie

Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!

Do projektu zapraszamy 120 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (80%UP osoby bezrobotne; 20%UP osoby bierne zawodowo) należących co najmniej do jednej z grup:
•kobiety
•osoby powyżej 50r.ż.
•osoby długotrwale bezrobotne
•osoby z niepełnosprawnościami
•osoby o niskich kwalifikacjach
zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie powiatów w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego tj. wielicki, miechowski, wadowicki, m. Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski, nowotarski, proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki, limanowski, chrzanowski, tatrzański, dąbrowski

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób nie pracujących powyżej 30 r. życia zamieszkujących ww. powiaty

OFERUJEMY:
• identyfikacja indywidualnych potrzeb UP, w następstwie której opracowany zostanie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję;
• poradnictwo zawodowe/ wsparcie motywacyjne (psychologiczne)/ poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną;
• pośrednictwo pracy;
• szkolenia zawodowe;
• szkolenia z umiejętności „miękkich;
• szkolenia ICT;
• staż zawodowy

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowana kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe
• catering podczas szkoleń

Wartość projektu: 1 795 268,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
1 705 504,75 PLN

KONTAKT:
Telefon : +48 503 689 025
e-mail: aktzawodowakluczemdosukcesu@vision-consulting.pl
strona : http://vision-consulting.pl/aktywnosc-zawodowa-kluczem-do-sukcesu/

 


mapadotacji.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi ze zwrotem kosztów dojazdu. Zasady ubiegania się o zwrot są zawarte w regulaminie projektu. Do pobranie również oświadczenie osoby pobierającej stypendium.   O swiadczenie os. pobier styp. Aktywność…. Wniosek o ZKD na zajęcia Zaświadczenie przewoźnika transportu zbiorowego

Aktualności

09.05.2019 Szanowni Państwo, zmianie ulega termin realizacji Pośrednictwa Pracy w gr 9 i 10. Odwołane zostają zajęcia w dniu 11.05.2019 oraz 12.05.2019, odbędą się one 18.05.2019 oraz 19.05.2019. Za utrudnienia przepraszamy.       30.04.2019 Życzymy Państwu słonecznej i udanej majówki!     9.04.2019 Szanowni Państwo, Przypominamy, że listy obecności ze staży należy wysyłać do […]

Dokumenty rekrutacyjne

  Formularz zgłoszeniowy Osw o gr docelowej Ankieta usprawnien ON Ankieta Oświadczenie up o udziale w 1 projekcie Regulamin projektu 03.08.2018 Uaktualniona wersja Formularza rekrutacyjnego Formularz zgłoszeniowy nowe regulacje 16.08.2018 Poniżej uaktualniony Regulamin Regulamin projektu -aktualizacja biura 1.02.2019 W związku ze zmianą adresu Biura Projektu w załączeniu uaktualniony regulamin. Regulamin projektu -aktualizacja 01.02.2019  

RODO

  W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie […]

Font Resize
KONTRAST