Archiwum autora: Agnieszka Łukowska

Dokumenty dot. stażu

Data wpisu: 31.05.2019 Instrukcja wypełniania  DOKUMENTÓW DOT. STAŻU Proszę o podpisanie umowy oraz załącznika nr 1 w miejscu gdzie jest wskazany „Pracodawca” oraz „Stażysta” i odesłanie 1 egzemplarza do firmy Vision Consulting . Na liście obecności powinien podpisać się Stażysta oraz opiekun stażu potwierdzając tym jednocześnie obecność stażysty. Wypełniając listę obecności proszę wpisać godziny pracy… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 6.05.2019 Szanowni Państwo Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów w ramach projektu „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” „Nie WYKLUCZAJ swoich szans”… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Zadanie III – Szkolenia zawodowe: 1. Harmonogram gr I (pobierz) 2. Harmonogram gr II (pobierz) 3. Harmonogram gr. III (pobierz) 4. Harmonogram gr. IV (pobierz) 5. Harmonogram gr. V (pobierz) 6. Harmonogram gr. VI (pobierz)   Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu 1 . Harmonogram wsparcia grupa I 2. Harmonogram wsparcia… Czytaj dalej »

Aktualności

15.05.2019 Szanowni Państwo Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu  § 8 Stypendium szkoleniowe i stażowe Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6… Czytaj dalej »

Aktualności

  06.03.2019 Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż zajęcia z Indywidualnych warsztatów samorozwoju rozpoczyna grupa I Przasnysz oraz grupa II Pionki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce Harmonogramy serdecznie zapraszamy do zapanowania się z harmonogramie, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt  z Zespołem Projektu.   06.02.2019 Szanowni Państwo, Informujemy iż rekrutacja do Projektu Czas… Czytaj dalej »

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy Formularz usprawnień ON Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu Oświadczenie POPŻ Regulamin Projektu    

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Czytaj dalej »