Author Archives: Ewelina Rejmak

AKTUALNOŚCI

Aktualności z dnia 16.10.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez: informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu;  oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki;  oznaczenie… Read More »

RODO

25.05.2018 r. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że… Read More »

RODO

25.05.2018 r. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że… Read More »

AKTUALNOŚCI

09.10.2018 r. Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż wszyscy Uczestnicy/czki z grupy 1 i 2 rozpoczęli już staże zawodowe !   10.09.2018 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla… Read More »

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ REGULAMIN PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż nabór do projektu „Twoja ścieżka sukcesu” będzie trwał od 01.04.2018r. do 31.05.2018r.  Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z: Formularza rekrutacyjnego, wraz z załącznikami: Oświadczenie o statusie kandydata/tki Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego rodzaju wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS Formularz potrzeb osób niepełnosprawnych… Read More »