Author Archives: Rafał Popławski

Szybka reakcja – przekwalifikowanie

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia/utrzymanie zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 360 osób (216K/144M)   Projekt skierowany jest do: Pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).… Read More »