Category Archives: Moja firma – mój sukces!

AKTUALNOŚCI

Aktualności z dnia 16.10.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez: informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu;  oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki;  oznaczenie… Read More »

RODO

25.05.2018 r. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że… Read More »

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy celem zapoznania się Regulamin zwrotu kosztów dojazdu. Zespół Projektu   Regul ZKD Moja firma – mój sukces! 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminów 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 3. Zaświad przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie

Dokumenty do wglądu dotyczące wsparcia finansowego w ramach projektu.

Regulamin Przyznawania Środków Finansowych Zał.1 Biznesplan Zał.2 Karta oceny biznesplanu Zał.3 Ośw. o wys. otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym i okresie poprzedzającym go 2 lat p Zał.4 Ośw. o nieotrzymaniu pomocy de minimis Zał.5 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013 Zał.6 Szczegółowe zest towarów i usług przewidzianych do… Read More »

Rozeznanie Rynku

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji celem weryfikacji predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym terminie, listopad 2017 r. Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty. rr Doradca 27.10.2017 r. Uprzejmie informujemy… Read More »

Rozeznanie Rynku

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie usługi oceny formularzy rekrutacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym przez Ekspertów biznesowych, w planowanym terminie listopad 2017 r. Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty. rr Ekspert biznesowy     27.10.2017 r. Uprzejmie informujemy… Read More »

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż nabór do projektu „Moja firma – mój sukces!” będzie trwał od 23.10.2017r. do 30.10.2017r.  Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z: Formularza rekrutacyjnego, wraz z załącznikami: Zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia); Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych;… Read More »

Przypominamy o stosowaniu eko-rozwiązań!

Ekologia to nie moda, a sposób na mądre i zdrowe życie. Dzięki wprowadzeniu w firmie tego rodzaju standardów, mamy gwarancję, iż nasza firma wyróżniać będzie się na tle konkurencji. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad, których wprowadzenie przyniesie duże korzyści nie tylko dla nas, ale też dla środowiska. EKO ZASADY  

Aktualności

Aktualność z dnia 23.07.2018 r. Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!”. Lista wniosków   Aktualność z dnia 25.06.2018 r. Szanowni Państwo! Informujemy, iż do dnia 15.07.2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego oraz w postaci usług doradczych.… Read More »