Archiwum kategorii: Twoja szansa na sukces

Zapytania ofertowe

23.01.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Twoja szansa  a sukces!” RPPM.05.02.02-22-0045/16 poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą Doradztwo zawodowe  (w jego ramach Poradnictwo zawodowe indywidualnego- stworzenie IPD i poradnictwo zawodowe grupowe) oraz Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku. oferta na doradcę zawodowego Zespół projektu 13.06.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją… Czytaj dalej »

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Czytaj dalej »

Dokumenty Rekrutacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu REGULAMIN PROJEKTU   Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Twoja szansa na sukces!”:   FORMULARZ REKRUTACYJNY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ ANKIETA POTRZEB DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI   Wypełnione czytelnie dokumenty należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres biura projektu ul. Helska 4, 84-100 Puck W… Czytaj dalej »

Aktualności

16.05.2018 Informujemy, że  zostały podpisane  już pierwsze  trójstronne umowy stażowe.  Uczestnicy na stażu zdobędą potrzebne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Przypominamy, że na stażu wypłacane jest stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.   05.05.2018 Szanowni Państwo, Uczestnikom/-czkom projektu, którzy ukończyli szkolenie w grupie  I i II serdecznie gratulujemy. Uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i… Czytaj dalej »