CZAS NA ZMIANY – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego