Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„CZAS NA ZMIANY – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego”

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 72 osób (z czego min. 43 kobiet), w tym 60 pracowników (z czego min. 36 kobiet) przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz nie więcej niż 12 osób (z czego min. 8 kobiet) zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Uczestnikami Projektu (UP) mogą być wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jej organ na terenie województwa lubuskiego, zatrudnieni na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego na obszarze województwa lubuskiego.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1) Doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem lub aktualizacją IPD
(6 godz. na osobę, tj. średnio 3 spotkania indywidualne po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
2) Pośrednictwo pracy
(16 godz. na osobę, tj. 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 12 osób)
3) Poradnictwo psychologiczne
(16 godz. na osobę, tj. średnio 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
4) Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zakończone certyfikacją zewnętrzną
(śr. 60 godz. na grupę, tj. 7 spotkań grupowych po śr. 8 godz. lekcyjnych, dla 72 osób)
5) 3-miesięczne staże zawodowe
(przeznaczone dla 12 osób  zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

 

Uczestnikom/czkom projektu zapewniamy:

 

- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

- Zwrot kosztów dojazdu;

- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

- Certyfikat;

- Wykwalifikowaną kadrę trenerów.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

 

Osoby o niskich kwalifikacjach;

Osoby powyżej 50 roku życia;

Osoby zagrożone utratą zatrudnienia;

Osoby będące w okresie wypowiedzenia;

Kobiety;

Osoby niepełnosprawne.

Planowane rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 44 os.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 36 os.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.
Wartość dofinansowania projektu:
507 620, 62 PLN
Wkład funduszy europejskich:
454 186, 87 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

RODO

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że […]

Aktualności

03.09.2018 Dziś szczególny dzień dla wszystkich uczniów W nowym ROKU SZKOLNYM życzymy samych sukcesów ! 12.08.2018 Dziś Światowy dzień Pracoholików Wszystkim zapracowanym życzymy chwili westchnienia od pracy. Przypominamy również o spotkaniach pośrednictwa pracy. Wszystkich ważnych informacji udzielamy telefonicznie bądź mailowo. Harmonogram ustalany będzie indywidualnie. 20.07.2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż dla wszystkich grup będą się […]

Dokumenty rekrutacyjne

02.07.2018 r. Szanowni Państwo, poniżej zaktualizowany regulamin rekrutacji, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Aktualizacja Regulaminu projektu z dn. 02.07.2018 Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu. Dokumenty należy wydrukować, czytelnie wypełnić, kompletnie i prawidłowo (najlepiej niebieskim długopisem) drukowanymi literami. Do pobrania: Regulamin rekrutacji Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata/tki na Uczestnika/czkę Projektu Oświadczenie […]

Font Resize
KONTRAST