Vision Consulting sp. z o. o. zaprasza
do udziału projekcie

Czas zmian! edycja II

Nr projektu RPWP.06.02.00-30-0014/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2018. – 31.05.2019 r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych na terenie Województwa Wielkopolskiego wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznymi Interwencyjnymi – OSI). W szczególności zapraszamy do udziału osoby powyżej 29 roku życia,, w tym bezrobotnych, poszukujących pracę lub biernych, defaworyzowanych na rynku pracy.


Głównym celem projektu
jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 96 osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, zamieszkujących na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w woj. wielkopolskim.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NALEŻĄCE DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z GRUP:

• Kobiety
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby o niskich kwalifikacjach
• Osoby powyżej 50 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne

 

ZAPEWNIAMY:

• Szkolenie zawodowe
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
dla 48 Uczestników Projektu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 96 Uczestników Projektu
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 96 Uczestników Projektu
• Szkolenia zawodowe dobrane do potrzeb Uczestników dla 96 Uczestników Projektu
• Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 48 Uczestników Projektu
• Profesjonalne pośrednictwo pracy dla 96 Uczestników Projektu

Całkowita wartość projektu: 814 822, 80 PLN
Dofinansowanie z UE: 774 081,66 PLN

Kontakt

Email: czaszmianedycja2@vision-consulting.pl

Telefon: 572 - 720 - 525

 

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej
VI. Rynek pracy
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 


mapadotacji.gov.pl

Rekrutacja

Szanowni Państwo, w drodze rekrutacji do grupy ósmej zostało zrekrutowanych 12 Uczestników Projektu zamieszkujących gminy z powiatu gnieźnieńskiego. Pierwsze zadanie, czyt. „Identyfikacja potrzeb z opracowaniem/aktualizacją IPD” rozpocznie się w lutym. Zadanie to będzie polegać na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, na podstawie których zostaną ustalone działania i formy pomocy świadczonych Uczestnikowi Projektu. W grupie tej […]

Aktualności

01.08.2019 Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 31.07.2019 r. zakończył się projekt „Czas zmian! edycja II” realizowany w województwie wielkopolskim. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w projekcie!!! Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym! Zespół projektu „Czas zmian! edycja II” 29.07.2019 Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym kończą się staże czwartej tury […]

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Regulamin projektu 5. Oświadczenie o spełnieniu grupy docelowej 6. Formularz usprawnień dla ON   Dokumenty księgowe: Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Harmonogramy spotkań

15.07.2019 Harmonogram umowy – spotkania z pośrednikiem pracy grupa 7 Dąbrówka Kościelna Harmonogram umowy – spotkania z pośrednikiem pracy grupa 8 Dąbrówka Kościelna 23.04.2019 Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – grupa 1 Budzyń Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – grupa 2 Białośliwie Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – grupa 3 Białośliwie Harmonogram spotkań z pośrednikiem […]

Font Resize
KONTRAST