Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„CZAS NA ZMIANY – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego”

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 72 osób (z czego min. 43 kobiet), w tym 60 pracowników (z czego min. 36 kobiet) przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz nie więcej niż 12 osób (z czego min. 8 kobiet) zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Uczestnikami Projektu (UP) mogą być wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jej organ na terenie województwa lubuskiego, zatrudnieni na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego na obszarze województwa lubuskiego.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1) Doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem lub aktualizacją IPD
(6 godz. na osobę, tj. średnio 3 spotkania indywidualne po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
2) Pośrednictwo pracy
(16 godz. na osobę, tj. 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 12 osób)
3) Poradnictwo psychologiczne
(16 godz. na osobę, tj. średnio 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
4) Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zakończone certyfikacją zewnętrzną
(śr. 60 godz. na grupę, tj. 7 spotkań grupowych po śr. 8 godz. lekcyjnych, dla 72 osób)
5) 3-miesięczne staże zawodowe
(przeznaczone dla 12 osób  zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

 

Uczestnikom/czkom projektu zapewniamy:

 

- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

- Zwrot kosztów dojazdu;

- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

- Certyfikat;

- Wykwalifikowaną kadrę trenerów.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

 

Osoby o niskich kwalifikacjach;

Osoby powyżej 50 roku życia;

Osoby zagrożone utratą zatrudnienia;

Osoby będące w okresie wypowiedzenia;

Kobiety;

Osoby niepełnosprawne.

Planowane rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 44 os.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 36 os.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.
Wartość dofinansowania projektu:
507 620, 62 PLN
Wkład funduszy europejskich:
454 186, 87 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

Harmonogramy

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy informację o zajęciach indywidualnych w ramach zadania „Indywidualne Plany Działania” Harmonogram zajęć „Indywidualne Plany Działania” gr I 1.      08.05.2017  (od 15:00-21:00) 2.      09.05.2017  (od 15:00-21:00) 3.      10.05.2017 (od 15:00-21:00) 4.      11.05.2017 (od 15:00-21:00) 5.      12.05.2017 (od 15:00-21:00) 6.      13.05.2017 (od 8:00-20.00) 7.      15.05.2017 (od 15:00-21:00) 8.      16.05.2017 (od 15:00-21:00) 9.      17.05.2017 […]

Stypendia i zwroty kosztów dojazdu

1.Regulamin stupendiów i staży 26.06.2017r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż zmianie ulega paragraf 2 pkt.III/2 Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego w trybie ciągłym  od 01.01.2017 do 31.07.2017r. 13.10.2017r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż zmianie ulega paragraf 1 pkt. 3 Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.01.2018r. 2.Regulamin-zwrot kosztów dojazdu Wniosek o zwrot […]

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego procedury wyboru doradcy zawodowego/ doradców zawodowych z dnia 29.03.2017r. w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPWP.06.02.00-30-0019/15 Zapytanie z dnia 30.03.2017 W związku z zapytaniem ofertowym nr 7560394 doradcy zawodowego/doradców zawodowych/Chodzież/proszę o udzielenie odpowiedzi: czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą  muszę mieć zgodnie z wymogami zapytania :wpis do KRAJOWEGO REJESTRU […]

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 Szanowni Państwo, Firma Vision Consulting Sp. z.o.o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt ,,Czas zmian!” nr RPWP.06.02.00-30-0019/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu planujemy realizację następujących zadań: Indywidualne Plany Działania       2  Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, […]

Aktualności

25.09.2017r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w miesiącu październiku uczestnicy gr. I, III, IV, V, VI rozpoczynają staże zawodowe -zadanie 4.   17.08.2017r Szanowni Państwo, Informujemy, że w dn. 23.08.2017 oraz 05.09.2017r uczestnicy gr.II rozpoczynają staże zawodowe- zadanie 4.   Szanowni Państwo W związku z procedurą wyboru oferty z dnia 11.08.2017 na przeprowadzenie zadań dot. Realizacji […]

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do projekty ,,Czas zmian!.” Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie UP

Font Resize
KONTRAST