Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie Kierunek PRACA!

Celem projektu “Kierunek PRACA!” jest wzrost potencjału zatrudnieniowego poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności oraz podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej u 150 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym minimum 50% stanowić będą rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem poprzez skorzystanie ze zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki pomocy w okresie od 01.12.2015r. do 31.03.2017r.

W projekcie założono 8 instrumentów wsparcia (spośród których zindywidualizowana ścieżka pomocy dla każdego uczestnika obejmie 2 obligatoryjne elementy wsparcia i min. 2 fakultatywne, wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie), tj.:

Obligatoryjne: -Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania,
-Pośrednictwo pracy.

Fakultatywne: Szkolenie zawodowe,

  • Staże zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Warsztaty kompetencji miękkich,
  • Bony na zasiedlenie,
  • Coaching (innowacyjne narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet-NASZK).

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 75 osób po zakończonym udziale w projekcie.

Wartość projektu: 2 014 604,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 851 220,07 zł

18.01.2016.

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

• Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru Doradców zawodowych, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradców zawodowych

• Zapytanie ofertowe nr a z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru Pośredników pracy, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na pośredników pracy

• Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru sal, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

19.02.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. szkolenia służącego nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych oraz egzaminów zakończonych certyfikatem VCC lub równoważnym.
Zapytanie z częścią ofertową na szkolenia zawodowe

11.03.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. COCHINGU- NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK).
Zapytanie z częścią ofertową na coaching

21.03.2016r.

• Szanowny Państwo, Z przyjemnością informujemy, że pierwszy Uczestnik Projektu „Kierunek PRACA!” rozpoczął staż zawodowy. Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki!

04.04.2016r.
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

•Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 04.04.2016r. dotyczy wyboru psychologa, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na psychologa

•Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 04.04.2016r. dotyczy wyboru sal, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

08.04.2016r.
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

•Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.04.2016r. dotyczy wyboru doradców zawodowych, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradców zawodowych

•Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.04.2016r. dotyczy wyboru sal,
w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

11.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru pośredników pracy, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na pośredników pracy

27.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru psychologa, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na psychologa

27.06.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradcę zawodowego

KONTAKT Biuro Projektu: Vision Consulting Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowska 25,
33-100 Tarnów Tel.: 502 227 779
kierunekpraca@vision-consulting.pl

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe – coaching

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 01.03.2017 Firma Vision Consulting Sp. z.o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. COACHINGU – NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK). Zapytanie […]

Zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2017 r. – szkolenie zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   21.02.2017r. Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. szkolenia służącego nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych oraz […]

Zapytania ofertowe z dnia 07.10.2016

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi: •Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2016r. dotyczy wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi Identyfikację potrzeb […]

Harmonogram Pośrednictwa Pracy w miejscowościach: Nowy Sącz, Nowy Targ, Kraków, Tarnów (III tura)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy informację o zajęciach indywidualnych z Pośrednictwa Pracy. Nowy Sącz 14.09.2016r. (od 08:00 do 11:00); 02.11.2016r. (od 10:15 do 13:15); 13.11.2016r. (od 8:00 do 18:30); […]

Dokumenty rekrutacyjne

formularz-zgloszeniowy oswiadczenie-potwierdzajace-spelnianie-kryteriow-grupy-docelowej-do-formularza-zgloszeniowego regulamin-projektu

28. Harmonogramy Identyfikacji potrzeb z IPD w miejscowościach: Nowy Sącz, Nowy Targ, Kraków (III tura).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy informację o zajęciach indywidualnych z Identyfikacji potrzeb z IPD. Nowy Targ 1. 02.09.2016r. – 18:30 – 20:45 2. 06.09.2016r. – 18:30 – 20:45 3. […]

27. Harmonogram Warsztatów kompetencji miękkich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram Warsztatów kompetencji miękkich: harmonogram-wkm-gr-1 harmonogram-wkm-gr-2 harmonogram-wkm-gr3 harmonogram-wkm-gr4 harmonogram-wkm-gr5  

26. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 27.06.2016r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  doradcę zawodowego z dnia 27.06.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15. Pytanie 1. W związku z zapytaniem ofertowym dot. wyboru […]

25. Harmonogram szkolenia „Praca biurowa z elementami księgowości” III tura: Kraków, Nowy Sącz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szanowni Państwo, poniżej załączone zostają harmonogramy zajęć na szkolenie „Techniki sprzedaży wraz z obsługą klienta”. Harmonogramy: harmonogram_krakow-gr-8 harmonogram_nowy-sacz-gr-9 harmonogram_nowy-sacz-gr-10

24. Harmonogram zajęć „Coaching-narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet” (NASZK)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szanowni Państwo, poniżej załączone zostają aktualne harmonogramy zajęć na Coaching-narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet (NASZK). Harmonogramy: Harmonogram-coaching Kraków Harmonogram-coaching Tarnów

Font Resize
KONTRAST