Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Lubelska strefa aktywizacji” 

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0163/17

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 20% osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi), w szczególności osoby bezrobotne dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 IV 2004r. został określony III profil pomocy (max. 20% grupy docelowej w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osoby pozostające bez zatrudnienia (min. 80% osoby bierne zawodowo), 100% osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, 60% kobiet, 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz 30% osób z niskimi kwalifikacjami.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb w celu stworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji –  dla 96 UP, jedno spotk. z doradcą zawodowym (2h) i jedno spotk. z psychologiem (2h).
 2. Warsztaty kompetencji społecznych i gospodarowania budżetem – dla 96 UP (zajęcia grupowe), 24 h/gr., tj. 6 spotk. x 4 h, śr. 2 x tyg.
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla 48 UP (4 gr. 12 osobowe), 12 h/gr., tj. 3 spotk. x śr. 4 h., śr. 2 x tyg.
 4. Pośrednictwo pracy – dla 70 UP, tj. 12 h na osobę.
 5. Szkolenia zawodowe – dla 96 UP (8 gr. śr. 12 os.), 11 spotk. po śr. 8 h, śr. 4-5 x w tyg.
 6. Szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (A) z certyfikatem ECCC – dla 60 UP (5 gr. 12 os.), 80 h, tj. 20 spotkań po 4 h.
 7. Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 96 UP.

 

Uczestnikom/czkom projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;
 • Certyfikat;
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności osoby:

 • powyżej 18 roku życia;
 • wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi);
 • bezrobotne dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 IV 2004r. został określony III profil pomocy;
 • pozostające bez zatrudnienia;
 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • z niskimi kwalifikacjami.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 30.09.2019 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 356 331,87 PLN
Wkład funduszy europejskich: 1 213 560,09
PLN

 

mapadotacji.gov.pl

Zapytania ofertowe

14.12.2018 r. Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Lubelska strefa aktywizacji”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0163/17, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Diagnozy indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w celu stworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 48 Uczestników Projektu (UP), w miejscowościach: Biłgoraj (12 UP), Lublin (24 UP), Chełm (12 UP). W […]

Lubelska strefa aktywizacji – informacje

mail: lubelskastrefaaktywizacji@vision-consulting.pl 6.05.2019 Szanowni państwo Przypominamy o terminowym przesyłaniu/dostarczaniu dokumentów dotyczących  odbywanego stażu zawodowego 17.04.2019 Szanowni Państwo, Zespół Projektu życzy udanych Świąt Wielkanocnych! 11.03.2019 Szanowni Państwo, Uczestnikom/czkom Projektu przypominamy o konieczności poszukiwania miejsc stażowych do odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego. Osoby, które będą miały problemy z uzyskaniem miejsc do odbycia stażu prosimy o kontakt z […]

Font Resize
KONTRAST