Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!”

Celem projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa, osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych - rewitalizowanych, w tym minimum 21% stanowić będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, wyłącznie powiaty : nowotarski, brzeski, myślenicki, Miasto Nowy Sącz, suski, tarnowski, Miasto Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki oraz gorlicki.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD)

• Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych

• Team Building - integracja grupy

• Pośrednictwo pracy

• Szkolenia zawodowe

• Staż zawodowy

Po zakończeniu realizacji szkolenia zostanie przeprowadzony zewnętrzny egzamin certyfikujący w celu weryfikacji przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

   • • Stypendium szkoleniowe

   • • Stypendium stażowe

   • • Bezpłatne materiały szkoleniowe

   • • Zwrot kosztów dojazdów

   • • Profesjonalną kadrę trenerską

   • • Catering

Wartość projektu: 1 489 444,56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 266 027,87 PLN

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

KONTAKT:

 

Aktualności

28.01.2018 r. Szanowni Państwo ! Z dniem dzisiejszym kończy się projekt ” Nie wykluczaj swoich szans, bądź aktywny!”  Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.   12.01.2018 r. Szanowni Państwo ! Przypominamy o poprawnym wypełnianiu dzienników stażowych i opinii po zakończonych stażach zawodowych.   20.12.2017 r. Szanowni […]

Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych

Pytania z dnia 26.04.2017r. 1. Pytanie: ”Dot. zamówienia na realizację Mentoringu – nabywanie kompetencji społecznych. Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie jest zapewnienie pomieszczeń i ewentualnego poczęstunku dla uczestników projektu” Odpowiedź: „W odpowiedzi na pytanie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym: “Do obowiązków psychologa należeć będzie, w szczególności: Przeprowadzenie zajęć Mentoring – […]

Zapytania ofertowe

  06.04.2017r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” na terenie województwa małopolskiego poszukujemy podmiotów gotowych wynająć sale. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej. część opisowa i ofertowa 07.04.2017r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” na terenie województwa małopolskiego w […]

Zwrot kosztów dojazdu + stypendium

Stypendium: Regulamin wypłacania stypendiów Zał.1 do Regulaminu wypłacania stypendiów – oświadczenie osoby pobierającej stypendium Zwrot kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Zał.1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – wniosek o zwrot kosztów dojazdu Zał.2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu Zał.3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – oświadczenie Uczestnika […]

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ 2014-2020 Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych Analiza potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami  

Font Resize
KONTRAST