Vision Consultig sp. z o. o. zaprasza
do udziału w realizowanym projekcie
„NIEwykluczeni”

skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Projekt zakłada kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej i podwyższenia zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób w wieku 18-67 lat, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności na terenie powiatów zagrożonych  skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Główne rezultaty:  nabycie nowych kompetencji i osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej  przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY:
- diagnozę potrzeb i potencjałów Uczestników
- szkolenia zawodowe
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
- pośrednictwo pracy
- staż zawodowy

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby korzystające z PO PŻ
- osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy

 

ZAPEWNIAMY:
- Profesjonalną kadrę
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikowane szkolenia zawodowe
- Stypendium szkoleniowe
- Stypendium stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- Catering podczas szkoleń

Skorzystaj z oferty zwiększającej Twoje szanse na zatrudnienie!

 

Dofinansowanie projektu z UE: 511 988,53 PLN

KONTAKT
tel. 699-670-277

e-mail: niewykluczeni@vision-consulting.pl

mapadotacji.gov.pl

Harmonogram

Szanowni Państwo Kolejną formą wsparcia w naszym projekcie są staże zawodowe.     harmonogram staży

Harmonogram

Szanowni Państwo Ruszają Szkolenia zawodowe. W załączeniu harmonogramy zajęć. Zapraszamy serdecznie   harmonogramy wsparcia

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości […]

Harmonogramy

Szanowni Państwo ruszamy z Poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym poradnictwo V poradnictwo IV

Harmonogramy

Szanowni Państwo Rusza pierwsza forma wsparcia w ramach projektu. Poniżej znajdziecie Państwo Harmonogramy harmonogram ipd Gr 1 harmonogram ipd Gr 2 harmonogram ipd Gr 3 harmonogram ipd Gr 4 harmonogram ipd Gr 5

Harmonogram

Szanowni Państwo Zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach projektu.   harmonogram Trening Kompetencji gr I harmonogram Trening Kompetencji gr II harmonogram Trening Kompetencji gr III

Rozeznania rynku

01.06.2018 Firma Vision Consulting Sp z o.o. zaprasza do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym pośrednictwa pracy na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy do składania ofert. Rozeznanie rynku – Doradca zawodowy Doradca zawodowy – część ofertowa

Font Resize
KONTRAST