Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Od bierności do aktywności!”

Do projektu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), w tym w szczególności osób korzystających z PO PŻ oraz osób niepełnosprawnych. Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj.: m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wsch., pabianicki oraz zgierski.

 

Główne działania przewidziane w projekcie:

  • -Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów
  • -Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  • -Szkolenie zawodowe
  • -Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
  • -Staż zawodowy – 6 miesięcy
  • -Pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy:

  • -Stypendium szkoleniowe
  • -Stypendium stażowe (1850 zł netto)
  • -Catering na zajęciach grupowych

 

 

KONTAKT:
Biuro projektu:
ul. Piłsudskiego 7
95-200 Pabianice
tel.: +48 512 036 230
e-mail: od-biernosci-do-aktywnosci@vision-consulting.pl

 

mapadotacji.gov.pl

Aktualności

  07.08.2018 Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż dobiegł końca projekt „Od bierności do aktywności!” . Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w Projekcie. Raz jeszcze życzymy Państwu samych pomyślności, oraz powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Pozdrawiamy, Zespół Projektu. 31.07.2018 Szanowni Państwo to właśnie dziś nadszedł czas końca staży dla 36 UP. Dziękujemy wszystkim Państwu […]

RODO

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że […]

Harmonogramy wsparcia

Grupa I – Łódź Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Szkolenie zawodowe: Technologie informacyjno-komunikacyjne Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych Pośrednictwo pracy Grupa II – Pabianice Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Szkolenie zawodowe: Techniki sprzedaży Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych Pośrednictwo pracy Grupa III – […]

O Projekcie

Projekt „Od bierności do aktywności!” skierowany jest do 72 osób (43 K/ 29 M)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych dla których został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osób korzystających z PO PŻ (min. 10% UP, tj. 8 osób) oraz […]

Grupa docelowa

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią 72 (43 K/ 29 M) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osoby korzystające z PO PŻ oraz osoby niepełnosprawne. Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC […]

Rekrutacja – dokumenty do pobrania

Nabór dokumentów do projektu „Od bierności do aktywności!” będzie trwał od 04.2017 r. do 08.2017 r. Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Od bierności do aktywności!” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na wzorze załączonym poniżej i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w  Regulaminie. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym […]

Font Resize
KONTRAST