Aktualności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” Projekt skierowany jest do 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji… Read More »

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Read More »

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Read More »

Aktualności

28.09.2018r. Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że ostatni Uczestnicy Projektu rozpoczynają staże po szkoleniu „Techniki sprzedaży”.   03.09.2018r. Szanowni Państwo, Miło nam zawiadomić, że pierwsi Uczestnicy Projektu rozpoczynają 3-miesięczne staże zawodowe po szkoleniu „Pracownik obsługi biura”.   31.08.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy, że kolejne grupy rozpoczynają szkolenie zawodowe „Techniki sprzedaży” z jednoczesnym modułem językowym – język… Read More »

Aktualności

10.09.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy, że grupa 1 i grupa 2 rozpoczynają pierwszą formę wsparcia jaką jest Poradnictwo indywidualne – Diagnoza potrzeb i opracowanie ścieżki reintegracji. Szczegóły na temat spotkań znajdą Państwo w zakładce Harmonogramy. 31.08.2018r.  Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane pierwsze 24 osoby… Read More »