Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Perspektywa na przyszłość- bądź aktywny!”

 

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność społeczno–zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób powyżej 18 r.ż. (36K/24M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym min. 51% UP stanowią osoby, dla których ustalono III profil pomocy, min. 5% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego, wyłącznie w powiatach: proszowskim, nowotarskim, brzeskim, myślenickim, m. Nowy Sącz, suskim, tarnowskim, m. Tarnów, dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD),

2. Warsztaty psychologiczne,

3. Team building,

4. Pośrednictwo pracy,

5. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

6. 3 lub 6 miesięczny płatny staż zawodowy.

 

UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe
• catering oraz poczęstunek podczas szkolenia

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.02018 r. – 30.11.2018 r,

Wartość projektu: 960 637,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 816 541,87 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT
„Perspektywa na przyszłość- bądź aktywny!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: perspektywa@vision-consulting.pl
tel.: 699-670-276
Biuro projektu: ul. Rynek 1, 33-383 Tylicz

mapadotacji.gov.pl

HARMONOGRAMY

25.03.2019 Szanowni Państwo Poniżej harmonogram zajęć w ramach Warsztatów Psychologicznych wp 28.02.2019 Szanowni Państwo Poniżej harmonogram „Pośrednictwa pracy” na miesiąc marzec harmonogram pośrednictwo pracy   04.02.2019 Szanowni Państwo Poniżej harmonogram „Pośrednictwa pracy” na miesiąc luty Pośrednictwo pracy grupa 4, 5 luty   18.01.2019 Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem kolejnej formy wsparcia dla grup 4 […]

Aktualności

25.03.2019 Szanowni Państwo W zakładce harmonogramy znajdziecie Państwo harmonogram zajęć z Warsztatów Psychologicznych   28.02.2019 Szanowni Państwo W zakładce harmonogramy znajdziecie Państwo harmonogram zajęć z Pośrednictwa Pracy w miesiącu marcu   04.02.2019 Szanowni Państwo W zakładce harmonogramy znajdziecie Państwo harmonogram zajęć z Pośrednictwa Pracy w miesiącu lutym.   18.01.2019 Szanowni Państwo rusza kolejna forma wsparcia […]

Zapytanie ofertowe

18.01.2019 W związku z realizacją projektu „Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”   RPMP.09.01.02-12-0239/17 poszukujemy Psychologa który przeprowadzi Warsztaty psychologiczne. Szczegóły zapytania znajdziecie Państwo na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl   12.01.2018 W związku z realizacją projektu „Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”   RPMP.09.01.02-12-0239/17 poszukujemy pośredników pracy, którzy przeprowadzą Pośrednictwo Pracy Szczegóły w załączniku rr pośrednik pracy gr 4 […]

REGULAMIN

01.06.2018   Szanowni Państwo W związku ze zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz zmianą adresu Biura Projektu zmianie ulega Regulamin Projektu. Aktualny Regulamin w załączniku regulamin 01.06.2018 waloryzacja   14.06.2018 Szanowni Państwo W załączeniu Aktualny regulamin Projektu „Perspektywa na przyszłość-bądź aktywny!” regulamin 14.06.2018  19.09.2018 Szanowni Państwo w załączeniu najnowsza wersja regulaminu   regulamin 19.09.2018   […]

Zapytania Ofertowe

12.06.2018 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!” RPMP.09.01.02-12-0239/17 poszukujemy pośredników pracy, którzy przeprowadzą Pośrednictwo Pracy.   Szczegóły znajdują się w załączniku. rr pośrednik pracy – perspektywa

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Dokumenty Rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy    Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej   Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnościami   Ankieta rekrutacyjna dotycząca sytuacji osobistej, zawodowej i domowej

Aktualności

07.02.2018 r. Szanowni Państwo informujemy, że biuro naszego projektu mieści się  w Tyliczu przy ul. Rynek 1.  Na miejscu chętnie odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne. 05.02.2018 r. Informujemy, że nabór do projektu wciąż trwa. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony http://vision-consulting.pl/dokumenty-rekrutacyjne-24/. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 699 670 276 lub […]

Font Resize
KONTRAST