Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Projekt skierowany jest do 144 osób:
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób) , jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym uwzględniając:

 • Kobiety- min 60% ( tj.87 osób)
 • Osoby z niepełnosprawnościami(ON)- min. 5% (tj. 8 osób)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach ( do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w wieku 50 lat i więcej- min 40%(tj. 58 osób)

Projekt zakłada 2 ścieżki wsparcia

Ścieżka A ( 12 osób):

Doradztwo zawodowe,  Poradnictwo psychologiczne, Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, Indywidualne wsparcie doradcze, Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dla 6 osób), Wsparcie pomostowe finansowe  i niefinansowe

Ze ścieżki dotacyjnej skorzystać mogą osoby, które:

 • -W pierwszej kolejności utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • -Spełniają min. 1 z  poniższych warunków:
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby powyżej 50 r.ż.
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby poniżej 30 r.ż.

 

Ścieżka B (132 osoby):

Doradztwo zawodowe, Poradnictwo psychologiczne , Pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe, Staże (trwające 6 miesięcy)

 

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych
 • Stypendium stażowe
 • Refundację zwrotu kosztów dojazdu w większości form wsparcia
 • Catering i serwis kawowy podczas spotkań grupowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Tel.: 519 560 146
E-mail: ponownie-zatrudnieni@vision-consulting.pl

Wartość projektu: 3 339 309,37 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 838 412,96  PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.04.2020r.

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,  Działanie 10.2 Programy typu outplacement

 

 

mapadotacji.gov.pl

Aktualności

23.03.2020 r. Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją prosimy naszych Obecnych Uczestników projektu o pobranie poniższego dokumentu, wypełnienie i podpisanie oraz przesłanie do Biura projektu. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer  519 560 146. Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji.   OŚWIADCZENIE DLA STAŻYSTÓW   13.03.2020 r. Szanowni Państwo W związku z […]

REGULAMIN PROJEKTU

18.03.2019 Aktualizacja Regulaminu Projektu Szanowni Państwo zamianie uległ  Regulamin projektu. Zmenił się  §8 pkt 2. REGULAMIN PROJEKTU Lublin 18.03   02.01.2019 REGULAMIN PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne na ścieżkę dotacyjną

Szanowni Państwo, Zachęcamy do skorzystania ze ścieżki wsparcia na rozpoczęcie DG.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania wsparcia oraz zgłaszania  się do udziału w projekcie!!! Zapraszamy! Regulamin przyznawania wsparcia na rozpoczęcie DG Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia na rozpoczęcie DG: Załącznik nr 1. Wzór biznesplanu przedsięwzięcia Załącznik nr 2.Karta oceny biznesplanu Załącznik nr 3. Wniosek […]

Dokumenty rekrutacyjne na ścieżkę szkoleniowo- stażową

 Szanowni Państwo!!! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z II ścieżki wsparcia, którą jest ścieżka szkoleniowo-stażowa.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz zgłaszanie swojego uczestnictwa projekcie.  Serdecznie zapraszamy!!! REGULAMIN PROJEKTU 1.Formularz zgłoszeniowy do projektu 2.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów GD 3.Formularz potrzeb ON 4. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy 5.Oświadczenie pracodawcy( pracownik zagrożony […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST