Firma VISION CONSULTING SP. Z O.O. zaprasza do projektu

pn.: „Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z SZOOP POWER), zamieszkałe w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu kodeksu cywilnego), przez indywidualnie dobraną, kompleksową ścieżkę aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Głównym rezultatem osiągniętym po zrealizowaniu Projektu będzie podniesienie kwalifikacji u osób poniżej 30 lat i zwiększenie możliwości podjęcia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zatrudnienia.

 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

• Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: doradztwo indywidualne zakończone opracowaniem IPD

• Poradnictwo zawodowe grupowe

• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe i ICT

• 4 miesięczne płatne staże zawodowe

• Pośrednictwo pracy

 

 

UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe i stażowe
• catering podczas szkolenia i poradnictwa zawodowego grupowego

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 1 295403,84 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 091 766,36 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

KONTAKT:
„Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wsparciedlamlodych@vision-consulting.pl
tel.: 573-429-389

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

24.08.2018 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że grupa 6 rozpoczyna w tym tygodniu Pośrednictwo pracy. Poniżej harmonogram spotkań: Data Godzina realizacji liczba godzin liczba UP 27.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 28.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 29.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 30.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 31.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 01.09.2018 […]

Harmonogramy

24.08.2018 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że grupa 6 rozpoczyna w tym tygodniu Pośrednictwo pracy. Miejsce spotkań: ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce Poniżej harmonogram spotkań: Data Godzina realizacji liczba godzin liczba UP 27.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 28.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 29.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 30.08.2018 16.15 – 20.15 4 2 […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, przedstawiamy harmonogram staży zawodowych dla Uczestników z grupy III. UP24     17.04.2018 r. -16.08.2018 r. godz. 7:00-15:00, 13:00-21:00 UP25     17.04.2018 r. -16.08.2018 r. godz. 8:00-16:00 UP26     17.04.2018 r. -16.08.2018 r. godz. 8:00-16:00 UP27     17.04.2018 r. -16.08.2018 r. godz. 8:00-16:00 UP28     17.04.2018 r. -16.08.2018 r. godz. 8:00-16:00 UP29     17.04.2018 r. […]

REGULAMIN

REGULAMIN Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy

Formy wsparcia

W ramach Projektu ,,Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy” Uczestnicy/Uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z następujących form wsparcia: 1). Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: doradztwo indywidualne zakończone opracowaniem IPD. Forma: 1 spotkanie indywidualne 3 godziny dla 1 […]

Dokumenty rekrutacyjne i oświadczenia

Formularz rekrutacyjny – Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie UP o statusie na rynku pracy Oświadczenie o poziomie wykształcenia Ankieta dla ON   REGULAMIN Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy – aktualizacja zad.3 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu zad.4 Wniosek o zwrot […]

Font Resize
KONTRAST