Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 120 osób (w tym min.72 kobiet i 48 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego od 06.2017r. do 05.2018r.

 

Planowane efekty/rezultaty projektu:

- liczba os., które uzyskały kwalifikacje – 60 osób
- liczba os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą po zakończeniu projektu – 66 osób
- liczba osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 30%
- liczba osób o niskich kwalifikacjach, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 38%
- liczba osób z niepełnosprawnościami, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 33%
- liczba osób w wieku 50 lat, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 33%
- liczba uczestniczek, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 39%
- liczba osób niekwalifikująca się do żadnej z powyższych grup docelowych, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 43%

 

Wartość projektu: 1 487 390,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 264 281,84 PLN


mapadotacji.gov.pl

 

Regulamin przyznawania stypendium oraz zwrotu kosztów dojazdu i opieki .

Stypendium: Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego- Rynek pracy otwarty dla wszystki Oświadczenie osoby pobierającej stypendium- Rynek pracy otwarty dla wszystkich! Oświadczenie o dochodzie Uczestnika Projektu- Rynek pracy otwarty dla wszystkich! Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia- Rynek pracy otwarty dla wszystckich!   Zwrot kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu- Rynek pracy […]

Kontakt

Kontakt z Biurem Projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”: Dział merytoryczny: Nr. tel. 699 670 272 Adres e-mail: otwartyrynekpracy@vision-consulting.pl Dział księgowy: Nr. tel. 699 670 265 Adres e-mail: katarzyna.kowalska@vision-consulting.pl   Adres Biura Projektu: ul. Gazownicza 5 lok. 1 43-300 Bielsko Biała            

O projekcie

Projekt skierowany jest do 120 osób (min 72kobiet/48mężczyzn) powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne/poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, a ponadto należą do co najmniej jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:  osoby powyżej 50 roku życia, kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem […]

Dokumenty rekrutacyjne

W celu zgłoszenia się do projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” należy wypełnić niżej wymienione dokumenty (tj. Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej, Oświadczenie o statusie na rynku pracy) oraz pozostałe wymagane dokumenty wykazane w Regulaminie projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać za pośrednictwem poczty, lub dostarczyć osobiście na adres biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne […]

Aktualności

Szanowni Państwo, w nawiązaniu  do naszego zapytania umieszczonego na Bazie Konkurencyjności w dniu 19.01.2018 odnośnie Usługi szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji (numer ogłoszenia 1082500), otrzymaliśmy zapytanie od jednego z zainteresowanych podmiotów. Poniżej przytaczamy treść zapytania oraz odpowiedź. Treść zapytania: ,,Dzień dobry,   Bardzo dziękuję za kontakt z Państwa strony ale […]

Font Resize
KONTRAST