Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 

 

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 120 osób (w tym min.72 kobiet i 48 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego od 06.2017r. do 05.2018r.

 

Planowane efekty/rezultaty projektu:


- liczba os., które uzyskały kwalifikacje – 60 osób
- liczba os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą po zakończeniu projektu – 66 osób
- liczba osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 30%
- liczba osób o niskich kwalifikacjach, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 38%
- liczba osób z niepełnosprawnościami, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 33%
- liczba osób w wieku 50 lat, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 33%
- liczba uczestniczek, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 39%
- liczba osób niekwalifikująca się do żadnej z powyższych grup docelowych, która podjęła pracę w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu – 43%

 

Wartość projektu: 1 487 390,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 264 281,84 PLN


 


mapadotacji.gov.pl