Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 04.04.2019 r. GR II w miejscowości Będzin rozpoczęła zajęcia w ramach Zadania 2. Poradnictwo Psychologiczne. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań indywidualnych w ramach ww. wsparcia. Harmonogram Poradnictwo Psychologiczne GR II Będzin ************************************************************************************************** Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 01.04.2019 r. GR II w miejscowości Będzin rozpoczęła Szkolenie Zawodowe: „Handlowiec z elementami telemarketingu”. […]

Harmonogramy

Szanowni Państwo, Poniżej prezentuj harmonogram zajęć w ramach realizacji Zadania 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla Grupy I w miejscowości Będzin. Harmonogram Doradztwo Zawodowe GR I Będzin

Dokumenty Rekrutacyjne

Szanowni Państwo, W przypadku wypełnienia zaświadczenia z Zakładu Pracy 1, prosimy o wypełnienie dodatkowego oświadczenia UP dot. Zakładu Pracy.   Regulamin – aktualizacja Regulamin projektu Formularz Rekrutacyjny Oświadczenie o spełnieniu kryterium gr. doc Oświadczenie UP dot. Zakłady pracy Zaświadczenie z zakładu Pracy 1 Zaświadczenie z zakładu Pracy 2 Zaświadczenie dla os. niezarejestrowanych Oświadczenie dla os. […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia/utrzymanie zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 360 osób (216K/144M)   Projekt skierowany jest do: Pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu). […]

Font Resize
KONTRAST