Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Twoja droga do zatrudnienia”
Nr projektu RPLD.10.02.02-10-B002/17-00

Okres realizacji projektu: 05.2018r. – 01.2019r.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego. W szczególności zapraszamy do udziału osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 54 roku życia a także osoby niepełnosprawne.
Głównym celem projektu zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz  atrakcyjności zawodowej  osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6  miesięcy.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY
• Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby 54+
• Osoby z niskimi kwalifikacjami

 

ZAPEWNIAMY
• Szkolenie zawodowe wraz z językiem angielskim branżowym
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
• Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
• Spotkania z doradcą zawodowym, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
• Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
• Szkolenia zawodowe wraz z językiem angielskim branżowym
• Płatny 3-miesięczny staż zawodowy
• Profesjonalne pośrednictwo pracy

 

Dofinansowanie z UE: 746 351,70 PLN

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020.

KONTAKT
Email: twojadrogadozatrudnienia@vision-consulting.pl
Telefon: 573427727

mapadotacji.gov.pl

Aktualności

02.01.2019r. Gratulujemy naszym Uczestnikom ukończenia staży zawodowych oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Ponadto przypominamy aby wypełnione dzienniki, opinie oraz listy do siedziby firmy .       21.12.2018r. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.Najpiękniejszych Świąt Bożego […]

Harmonogramy

31.08.2018r. Szanowni Państwo, udostępniamy harmonogram szkolenia zawodowego „Techniki sprzedaży” grup 1-3 realizowanego w miejscowości Szczyty oraz szkolenia „Pracownik obsługi biura” dla grup 4-5 realizowanego w Kutnie. harmonogram GR 1 harmonogram GR 2 harmonogram GR 3 harmonogram GR 4 harmonogram GR 5 Jednocześnie ze szkoleniami zawodowymi ruszają zajęcia z języka angielskiego branżowego, odbywające się zgodnie z […]

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

25.05.2018r. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) aktualizujemy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY […]

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania niezbędne do udziału w rekrutacji. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Oświadczenie o pozostawaniu osobą zwolnioną Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu z przyczyn dotycz. zakładu pracy Oświadczenie o kwalifikowalności Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie Formularz usprawnień Regulamin projektu z dniem 2.05.2018 Regulamin projektu z dniem 1.06.2018 Regulamin projektu z dniem 13.11.2018

RODO

  W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie […]

Font Resize
KONTRAST