Firma Vision Consulting zaprasza do udziału w projekcie
 „Twoja ścieżka sukcesu

 

Cel główny projektu: większa aktywność społeczno – zawodowa 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, skutkująca postępem w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej i zmniejszeniem dystansu do zatrudnienia przez uczestników/czki projektu.

Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, które uczą się, pracują lub zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) obszar OSI woj. świętokrzyskiego. Grupę docelową stanowi 100% osób biernych zawodowo i bezrobotnych niebędących klientami PUP (niezarejestrowane w PUP, w tym osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia), charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, w skład grupy docelowej będzie wchodziło min. 3 osoby niepełnosprawne, min. 29 kobiet i max. 5 osób z wyższym wykształceniem.

Wsparciem zostanie objętych 48 osób zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego (wyłącznie z miejscowości tj. ostrowiec świętokrzyski, skarżysko kamienna, starachowice).

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

 

- Wsparcie psychologiczne połączone z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji

- Pośrednictwo pracy

- Grupowe warsztaty samopomocowe

- Poradnictwo prawno – obywatelskie

- Szkolenie zawodowe (zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu):

- Operator obrabiarek CNC

- Spawacz TIG

- Przedstawiciel handlowy

- Elementarz rachunkowości

- Staż zawodowy (trwający 3 miesiące);


Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:

 

- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

- Zwrot kosztów dojazdu

- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

- Certyfikat;

- Profesjonalną kadrę trenerów;

 

Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 30.11.2018 r.
Dofinansowanie ze środków UE: 648.759,01 zł

 

tel. 512 036 256
e-mail: twojasciezkasukcesu@vision-consulting.pl

 

mapadotacji.gov.pl

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW

25.05.2018 Szanowni Państwo Przypominamy o konieczności przekazania informacji o sytuacji zawodowej, w jakiej znajdują się Państwo do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Kontakt z Zespołem Projektu można nawiązać w drodze mailowej lub przez bezpośrednią rozmowę telefoniczną. 09.05.2018 Szanowni Państwo Realizacja projektu dobiega końca. Trwa ostatni miesiąc odbywania staży zawodowych oraz spotkań indywidualnych […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 8 – ZGIERZ

18.04.2018 HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY dla uczestników 8 grupy – Zgierz Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Trener: WIESŁAW MOLENDA 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań indywidualnych: ul. Lipowa 19/2, Zgierz   Data Godziny Uczestnik Projektu 18.04.2018 16:30 – 17:30 UP 1 18.04.2018 17:30 – […]

Harmonogram realizacji staży w ramach projektu

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli prezentujemy aktualizowane terminy oraz miejsca odbywania staży zawodowych.   HARMONOGRAM Grupa 1 – Łódź Rodzaj wsparcia: Staż zawodowy Data Miejsce Uczestnik Projektu Godziny odbywania stażu 28.09.2017-27.12.2017 EUREX Nieruchomości Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami UP1 10:00-17:00 – – UP2 – 24.07.2017-23.10.2017 Przedsiębiorstwo „Rafał Gałan” UP3 9:00-16:00 27.07.2017-26.10.2017 Stowarzyszenie MAŁY PORT UP4 8:00-15:00 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPY 7 – ZGIERZ

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY dla uczestników 7 grupy – Zgierz Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Trener: WIESŁAW MOLENDA 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań indywidualnych: ul. Lipowa 19/2, Zgierz   Data Godziny Uczestnik Projektu   27.12.2017 15:30 – 16:30 UP 1   27.12.2017 16:30 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW GRUPA 6 – KUTNO

15.12.2017 HARMONOGRAM SPOTKAŃ  dla grupy 6 Kutno Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Pośrednik pracy: Wiesław Molenda 6 spotkań indywidualnych x 1 h (średnio 2 x w miesiącu w zależności od potrzeb) Adres miejsca realizacji spotkań: ul. Jagiełły 2, Kutno   DATA SPOTKANIA GODZINY SPOTKANIA IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SPOTKANIA   18.12.2017 16:00-17:00 UP 1   18.12.2017 […]

AKTUALNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW 4 GRUPY – OPOCZNO

29.11. HARMONOGRAM SPOTKAŃ  dla grupy 4 Opoczno Rodzaj wsparcia: Pośrednictwo pracy Pośrednik pracy: Ewelina Karbownik grupa 10 osób – 6 spotkań indywidualnych po 1h Adres miejsca realizacji poradnictwa grupowego: ul. Inowłodzka 11, Opoczno       DATA SPOTKANIA GODZINY SPOTKANIA IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SPOTKANIA   01.12.2017 16:00-17:00 UP 1   04.12.2017 16:00-17:00 UP 2   […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Zgierzu

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w Krakowie na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i zatrudnienie” nr RPLD.08.02.01-10-0027/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwo pracy zaplanowane dla grupy 7 – Zgierz (maksymalnie 12 osób)  Pośrednictwo pracy będzie realizowane dla kobiet i mężczyzn powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych  zawodowo),  […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.10.2017 – pośrednictwo pracy w Kutnie

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w Krakowie na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i zatrudnienie” nr RPLD.08.02.01-10-0027/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwo pracy zaplanowane dla grupy 6 – Kutno (maksymalnie 12 osób), Pośrednictwo pracy będzie realizowane dla kobiet i mężczyzn powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych  zawodowo),  […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 27.10.2017

13.11.2017 Szanowni Państwo, W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na: zad. 2 Grupowe Poradnictwo Zawodwe projektu “Aktywizacja i zatrudnienie” realizowanego w Zgierzu informujemy, że do realizacji działań zostali wybrani oferenci: Grupa 8-  Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., Jakub Brzuszkiewicz, Łukasz Grzesiak – zadanie 12 Uzasadnienie: Wybrany oferent spełnił wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę […]

Font Resize
KONTRAST