Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Włącz swój potencjał zawodowy”

Nr projektu RPMA.09.01.00-14-9661/17
Okres realizacji projektu: 31.08.2018r. – 31.05.2019r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego(w rozumieniu kodeksu cywilnego). W tym osób z niepełnosprawnościami, a także doświadczających  wielokrotnego wykluczenia.

Głównym celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających kryteria grupy docelowej.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY

• Osoby korzystające z PO PŻ

• Osoby z niepełnosprawnościami

• Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy

• Osoby bierne zawodowo

ZAPEWNIAMY

• Szkolenie zawodowe

• Materiały szkoleniowe

• Catering i przerwę kawową podczas spotkań grupowych

• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy

• STYPENDIUM SZKOLENIOWE

• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

• Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu

Trening umiejętności społecznych

Kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo Pracy

Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji potwierdzone Certyfikatem

3-miesięczny staż zawodowy

 

Całkowita wartość projektu: 998 622,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 798 897,60 PLN

http://vision-consulting.pl/wlacz-swoj-potencjal-zawodowy/ 

KONTAKT:
Telefon: +48 669 670 268
e-mail: wlacz_swoj_potencjal_zawodowy@vision-consulting.pl
strona : www.vision-consulting.pl/

 


mapadotacji.gov.pl

Aktualności

10.06.2019 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do […]

Harmonogramy wsparcia

Radom- Grupa 1 15.11.2018 r.- Harmonogram zajęć z Psycholog gr. 1 Radom 21.11.2018 r.- Harmonogram zajęć z doradcą zawodowym gr.1 Radom 17.12.2018 r.- Harmonogram zajęć Treningu umiejętności społecznych gr. 1 Radom 17.12.2018 r.- Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy gr. 1 Radom 28.12.2019 r.- Harmonogram szkolenia zawodowego gr.1  Radom Płock- Grupa 2 18.12.2018 r.- Harmonogram zajęć […]

Przebieg rekrutacji do projektu

GRUPA 1: lista Uczestników Projektu grupa 1   GRUPA 2: Lista Uczestników Projektu grupa 2   GRUPA 3: Lista Uczestników Projektu grupa 3   GRUPA 4: Lista Uczestników Projektu grupa 4   GRUPA 5: Lista Uczestników Projektu grupa 5   GRUPA 6: Lista Uczestników Projektu grupa 6  

Aktualny Regulaminu Projektu

Szanowni Państwo, Przedstawiamy aktualny Regulamin Projektu. Zmianie uległo bowiem biuro projektu, które obecnie znajduje się w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 60. Regulamin projektu Włacz swój potencjał zawodowy wierzbica    

Regulamin projektu

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Regulamin Projektu wraz z załączniki. W razie pytań prosimy o kontakt.   Regulamin projektu Włącz swój potencjał zawodowy Sierpc Formularz zgłoszeniowy do projektu Włącz swój potencjał zawodowy Oświadczenie o kwalifikowalności formularz usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami oświadczenie PO PŻ oświadczenie osoby pobierającej stypendium wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż wniosek o […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST