Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Wszyscy razem – mamy nowe możliwości”

Celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności u 72 osób (min. 60% kobiet) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracujących lub uczących się, w szczególności pracowników i byłych pracowników spółek węglowych i przedsiębiorstw z nimi powiązanych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.:

Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 do 31.03.2017r.

W ramach wsparcia oferujemy wszystkim uczestnikom :

  • • Bezpłatne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

  • • Ciekawe szkolenia zawodowe do wyboru :

  • - Monter instalacji fotowoltanicznych
  • - Instalator pomp ciepła
  • - Pracownik call center

  • • Staże oraz stypendium stażowe + zwrot kosztów dojazdu

  • • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 999 191,52 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 849 312,79 zł

 

Na szkoleniu zawodowym zapewniamy:

   • • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności,

   • • Bezpłatne materiały szkoleniowe,

   • • Zwrot kosztów dojazdu,

   • • Profesjonalną kadrę trenerską,

   • • Catering

Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do projektu w oparciu o rozmowę telefoniczną !

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, priorytet VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy i ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej oraz uzyskanie nowych kwalifikacji osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu województwa śląskiego.

KONTAKT:
Biuro projektu : VISION CONSULTING Sp. z o.o

 

4. Zwrot kosztów dojazdu + stypendium

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Oświadczenie osoby dowożącej Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie o cenie najtańszego biletu Umowa użyczenia pojazdu Zaświadczenie przewoźnika Oświadczenie osoby pobierającej stypendium Regulamin stypendium  

3. Zapytania ofertowe

17.08.2016 Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą wyboru doradcy zawodowego oraz psychologa. Procedura wyboru – doradca Procedura wyboru – psycholog 12.09.2016 Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym. Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi szkolenie zawodowe. procedura-wyboru-wykonawcy-szkolenia-zawodowe 28.09.2016 Firma Vision Consulting Sp. […]

2. Aktualności

09.03.2017r. Szanowni Państwo! Informujemy, że obecnie realizowane jest Pośrednictwo Pracy oraz odbywają się staże zawodowe dla Uczestników Projektu grup 2-6. Przypominamy, że w razie wszelkich pytań Zespół Projektu jest do Państwa dyspozycji. 16.02.2017r. Szanowni Państwo! Przypominamy o obowiązku przekazywania Zespołowi Projektu list obecności na stażu. W razie wątpliwości i wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z […]

1. Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Formularz Rekrutacyjny Zaświadczenie o nieprzedłużaniu umowy – przewidziani do zwolnienia oraz zagrożeni zwolnieniem Zaświadczenie pracodawcy – zagrożeni zwolnieniem Oświadczenie pracownika – zagrożeni zwolnieniem Zaświadczenie o zwolnieniu – zwolnieni z przyczyn zakładu pracy

Font Resize
KONTRAST