Vision Consultig sp. z o. o. Zaprasza do udziału w projekcie:

Wykorzystaj szansę – otwórz się na zmiany

Termin realizacji: 2019-01-01 do: 2019-10-31

GRUPA DOCELOWA:
48osób fizycznych(min.28K) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze LOF w rozum.przepisów Kodeksu Cywilnego.(tj.: Głusk (gmina wiejska); Jabłonna (gmina wiejska); Jastków (gmina wiejska); Konopnica (gmina wiejska); Lubartów (gmina miejska i wiejska); Lublin (gmina miejska); Mełgiew (gmina wiejska); Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej); Nałęczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Niedrzwica Duża (gmina wiejska); Niemce (gmina wiejska); Piaski (gmina miejsko-wiejskia); Spiczyn (gmina wiejska); Strzyżewice (gmina wiejska); Świdnik (gmina miejska); Wólka (gmina wiejska).

Projekt kierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnością (w  tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) powyżej 18 r. ż. (93% UP czyli  43 osoby będzie os. biernymi zawodowo (os. pozostającymi bez zatrudnienia) a co najwyżej 10%UP czyli  5osób będzie  os.bezrobotnymi należącymi wyłącznie do grupy osób o ustalonym profilu III w tym:

 • min min.14os.posiadać będzie niskie kwalifik.,
 • co najmniej 50%UP(min.24UP) będzie osobami korzystającymi z PO PŻ 2014-2020

REKRUTACJA- bezpośrednia, otwarta, ciągła na terenie  LOF w terminie styczeń kwiecień 2019r.
Celem głównym projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do znalezienia zatrudnienia wśród os.z GD,tj.48 OzN(min.28K) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu LOF,w okresie od 01.01 do 31.10 2019

FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb uczestników wraz ze stworzeniem ścieżki reintegracji,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Szkolenie zawodowe z modułem uzupełniającym,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staż zawodowy

ZAPEWNIAMY

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie

Wartość projektu: 1 018 072,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 967 168,57 PLN

KONTAKT:

Telefon : +48  503 689 025

e-mail: wykorzystajszanse@vision-consulting.pl

 

 

mapadotacji.gov.pl

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Aktualności

10.01.2019 Szanowni Państwo, Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Wykorzystaj szansę – otwórz się na zmiany” do udziału w projekcie zapraszamy 48osób (min.28K) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze LOF w rozum.przepisów Kodeksu Cywilnego.(tj.: Głusk (gmina wiejska); Jabłonna (gmina wiejska); Jastków (gmina wiejska); Konopnica (gmina wiejska); Lubartów […]

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania niezbędne do udziału w rekrutacji : Formularz rekrutacyjny oświadczenie o grupie docelowej Ankieta usprawnień oświadczenie o III profilu oświadczenie o udziale w projekcie oświadczenie POPŻ

Harmonogramy

 1. Diagnoza potrzeb uczestników wraz ze stworzeniem ścieżki reintegracji Doradca zawodowy – Grupa 1 Psycholog – grupa 1 Doradca zawodowy – grupa 2 Psycholog – grupa 2 Doradca zawodowy – grupa 3 Psycholog -grupa 3 Doradca zawodowy – grupa 4 Psycholog – grupa 4 Doradca zaowodowy i psycholog – Grupa 5 Doradca zawodowy i psycholog […]

Font Resize
KONTRAST