Vision Consultig sp. z o. o.
Zaprasza do udziału w projekcie:
Wykorzystaj szansę – otwórz się na zmiany
Termin realizacji: 2019-01-01 do: 2019-10-31

 

GRUPA DOCELOWA:
48osób fizycznych(min.28K) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze LOF w rozum.przepisów Kodeksu Cywilnego.(tj.: Głusk (gmina wiejska); Jabłonna (gmina wiejska); Jastków (gmina wiejska); Konopnica (gmina wiejska); Lubartów (gmina miejska i wiejska); Lublin (gmina miejska); Mełgiew (gmina wiejska); Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej); Nałęczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Niedrzwica Duża (gmina wiejska); Niemce (gmina wiejska); Piaski (gmina miejsko-wiejskia); Spiczyn (gmina wiejska); Strzyżewice (gmina wiejska); Świdnik (gmina miejska); Wólka (gmina wiejska).

 

Projekt kierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnością (w  tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) powyżej 18 r. ż. (93% UP czyli  43 osoby będzie os. biernymi zawodowo (os. pozostającymi bez zatrudnienia) a co najwyżej 10%UPczyli  5osób będzie  os.bezrobotnymi należącymi wyłącznie do grupy osób o ustalonym profilu III w tym:

 • -min min.14os.posiadać będzie niskie kwalifik.,
 • -co najmniej 50%UP(min.24UP) będzie osobami korzystającymi z PO PŻ 2014-2020

 

REKRUTACJA- bezpośrednia, otwarta, ciągła na terenie  LOF w terminie styczeń kwiecień 2019r.
Celem głównym projektu: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do znalezienia zatrudnienia wśród os.z GD,tj.48 OzN(min.28K) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu LOF,w okresie od 01.01 do 31.10 2019

 

FORMY WSPARCIA

 • -Diagnoza potrzeb uczestników wraz ze stworzeniem ścieżki reintegracji,
 • -Poradnictwo psychologiczne,
 • -Poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • -Trening umiejętności społecznych,
 • -Szkolenie zawodowe z modułem uzupełniającym,
 • -Pośrednictwo pracy,
 • -Staż zawodowy

 

ZAPEWNIAMY

 • -Materiały szkoleniowe
 • -Certyfikat potwierdzający kwalifikacje
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • -Możliwość zwrotu kosztów dojazdu
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie

 

Wartość projektu: 1 018 072,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 967 168,57 PLN

 

KONTAKT:

Telefon : +48  503 689 025

e-mail: wykorzystajszanse@vision-consulting.pl

strona :  https://vision-consulting.pl/wykorzystaj-szanse-otworz-sie-na-zmiany/

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl