Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Z powrotem na rynku pracy”

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia 60 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym (niskimi kwalifikacjami) (min. 6 os.), kobiety (36 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.3 os.), osoby z niepełnosprawnością (min.3 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

DORADZRWO ZAWODOWE: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja  od 11.2017 r. do 12.2017 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: Poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja  od 12.2017 r. do 03.2018 r.

POŚREDNICTWO PRACY: Pośrednictwo pracy połączone z nauką aktywnego poszukiwania pracy 6 h na osobę, 3 spotkania indywidualne po 2 h dla 60 UP, realizacja  od 12.2017 r. do 05.2018 r

SZKOLENIA ZAWODOWE: Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją 80 h dydaktycznych na grupę (5 grup /12 osób), 10 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 60 osób / realizacja  od 12.2017 r. do 02.2018 r.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE: Szkolenie komputerowe zakończone certyfikacją 48 h dydaktycznych na grupę ( 2 grupy / 12 osób), 6 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 24 osób / realizacja od 12.2017 r. do 02.2018 r.

STAŻ ZAWODOWY:3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY(8h dziennie, 40h tygodniowo) lub (7h dziennie, 35h tygodniowo w przypadku osób niepełnosprawnych), dla 80 osób/ realizacja od 02.2018 r. do 05.2018 r.

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• wykwalifikowana kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia

Zapraszamy :

• Osoby o niskich kwalifikacjach;

• Osoby powyżej 50 roku życia;

• Osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

• Kobiety;

• Osoby z niepełnosprawnością;

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2018 r.
Wartość projektu: 865 721,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 822 435,04 PLN

KONTAKT:
„Z powrotem na rynku pracy”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: zpowrotemnarynkupracy@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 270
Biuro projektu:
ul. Ogrody Nanickie 12, 84-200 Wejherowo


mapadotacji.gov.pl

Aktualności

12.02.2019 Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować , iż z końcem lutego kończymy nasz Projekt. Prosimy wszystkich Państwa, którzy są na stażach zawodowych o poprawne i rzetelne wypełnianie dzienników stażowych. W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zespołem Projektu. Pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.     15.01.2019   Szanowni Państwo, Prosimy o poprawne wysyłanie list obecności […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Rozeznanie rynku

18.07.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy pośredników pracy , którzy przeprowadzą pośrednictwo pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku. pośrednictwo pracy Zespół projektu 18.06.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy psychologów/ psycholożek, którzy przeprowadzą poradnictwo psychologiczne. […]

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu

Szanowni Państwo! W załącznikach znajdują się wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz na staż. Prosimy przesłać wypełnione wnioski wraz z biletami na adres biura projektu. Wniosek o ZKD na staż Z powrotem na rynku pracy Wniosek o ZKD na zajęcia Z powrotem na rynku pracy

Harmonogramy

Zadanie 1 Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Zadanie 2 Poradnictwo psychologiczne Grupa I Grupa V  

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu z powrotem na rynku pracy Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny Z powrotem na rynek pracy Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu z powrotem na rynku pracy Załącznik nr 3 Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami z powrotem na rynku pracy Załącznik nr 4 Zaświadczenie pracodawcy

Font Resize
KONTRAST