Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Zielone światło dla bezrobotnych”

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u min 90% z 60 (36 K/24 M) osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego (zgod. z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego znajdujących się e szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotni, osoby z niskimi kwalifikacjami, w tym osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 60 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (48 osób) i biernych (12 osób) od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego (zgod. z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

- minimum 36 Kobiet,

- minimum 30 osób z niskimi kwalifikacjami (max.poziom ISCED 3 włącznie),

- minimum 30 osób w wieku po 50 roku życia,

- minimum 6 osób z niepełnosprawnościami,

- minimum 6 osób długotrwale bezrobotnych,

- minimum 24 osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

• Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

• Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.

• Warsztaty z zakresu umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.

• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem zewnętrznym Vocational Competence Certificate w zakresie branż, wtórnych wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”:

- Szkolenie „Monter instalacji fotowoltaicznych” .

- Szkolenie „Monter ociepleń budynków” .

- Szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych” .

- Szkolenie „Sortowacz odpadów”.

• Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania środków na technologie przyjazne środowisku”.

• Staż zawodowy (okres trwania: 3 miesiące) w zakresie branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 30.11.2017r.
Każdy z Uczestników Projektu otrzyma stypendium stażowe.

Wkład Funduszy Europejskich: 840 759,22 zł

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT:
„Zielone światło dla bezrobotnych”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: zieloneswiatlo@vision-consulting.pl
tel.: +48 514-300-667


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Stypendia stażowe i szkoleniowe

Regulamin stypendiów szkoleniowych i stażowych Załącznik nr 1 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami Załącznik nr 3 Oświadczenie o koncie bankowym Załącznik nr 4 Podanie w sprawie konta bankowego

Zwroty Kosztów Dojazdu

Regulamin_Zwrot Kosztów Dojazdu Zał.1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Zał2.Oświadczenie o koncie bankowym Zał3.Podanie UP w sprawie konta bankowego Zał4.Oświadczenie o osiąganych dochodach Zał5.Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie Zał6.Oświadczenie osoby dowożonej Zał7.Oświadczenie osoby dowożącej Zał8.Umowa użyczenia samochodu Zał9.Oswiadczenie UP o cenie najtańszego biletu Zał10.Zaswiadczenie przewoźnika o przykładowej trasie i o najtańszym […]

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć_IPD_Gr_1_ZS_2017 Ząbkowice Śląskie Harmonogram zajęć_IPD_Gr.2/ZS/2017_KŁODZKO_Spotkanie 1 Harmonogram zajęć_IPD_Gr.2/ZS/2017_KŁODZKO_Spotkanie 2 Harmonogram zajęć_IPD_Gr.2/ZS/2017_KŁODZKO_Spotkanie 3 Harmonogram zajęć_Warsztaty_Gr.1/ZS/2017 Ząbkowice Śląskie Harmonogram zajęć_Warsztaty_Gr.2/ZS/2017_KŁODZKO Harmonogram szkolenia zawodowego_Gr_1_ZS_2017_Ząbkowice Śląskie Harmonogram szkolenia zawodowego_Gr_2_ZS_2017_Kłodzko Harmonogram zajęć IPD Gr. 3/ZS/2017 Bielawa Harmonogram zajęć_Gr. 3_Bielawa warsztaty Bielawa_Harmonogram_Szkolenie zawodowe Harmonogram zajęć IPD Gr. 4 Kłodzko Harmonogram zajęć IPD Gr. 5/ZS/2017 Jawor Harmonogram zajęć Warsztaty gr. 4 […]

Oferowane wsparcie

W ramach projektu uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP). Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym: 60 osób x średnio 2 spotkania po średnio 3 godziny (godziny zegarowe), oraz 60 osób x […]

Dokumenty Rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami Ankieta dotycząca sytuacji społeczno-zawodowej

Aktualności

30.08.2017r. Szanowni Państwo. W załączniku zamieszczamy informacje o wyniku postępowania na przeprowadzenie Pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami. Informacja o wyniku postępowania pośrednictwo pracy 21.08.2017 r. W związku z realizacją projektu „Zielone światło dla bezrobotnych” nr RPDS.08.02.00-02-0041/16 poszukujemy pośredników/-czek pracy, którzy przeprowadzą zajęcia z pośrednictwa pracy. Szczegóły znajdują się w […]

Font Resize
KONTRAST