Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Lubuska Aktywizacja Młodych”

Nr projektu POWR.01.02.01-08-0007/18
Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.07.2019r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 64 (38K/26M) osób młodych w wieku 18-29 zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. Lubuskiego w rozumieniu przepisów KC: biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (90%), a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny (5%); tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących  w ramach umów cywilnoprawnych (5%), zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z włączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.  Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami (20%)oraz osób z niskimi kwalifikacjami (20%). Do projektu zapraszamy mieszkańców miast średnich (w rozumieniu  przepisów KC) . Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

 

 W SZCZEGÓLNOŚCI  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZAPRASZAMY :

 • Osoby młode 18-29 lat
 • Nie uczestniczące w procesie kształcenia
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby bierne zawodowe
 • Osoby odchodzące od rolnictwa i ich rodziny
 • Mieszkańcy średnich miast

ZAPEWNIAMY

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
  dla 61 Uczestników Projektu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu
 • Pośrednictwo pracy dla 64 Uczestników Projektu
 • Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu
 • Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu
 • Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu

 

Całkowita wartość projektu: 1 037 154, 21  PLN
Dofinansowanie z UE: 874 113, 57PLN

Kontakt

e-mail: lubuskaaktywizacjamlodych@vision-consulting.pl

tel. 699 670 277

realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I. Osoby młode na rynku pracy

1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mapadotacji.gov.pl

AKTUALNOŚCI

09.04.2019 Szanowni Państwo Trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.   11.03.2019 Szanowni Państwo Nadal trwa rekrutacja. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach. Kontakt: 699 670 277   19.02.2019 Szanowni Państwo rekrutacja wciąż trwa. Zapraszamy również do kontaktu przez stronę projektu na FB https://www.facebook.com/pages/category/Education/Lubuska-Aktywizacja-M%C5%82odych-302047640666572/   17.01.2019 Rekrutacja do projektu nadal trwa. W ramach […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST