Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Nr projektu POWR.01.02.01-12-0029/17

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesiona aktywność zawodowo-edukacyjna oraz zdolność do zatrudnienia wśród 24 osób biernych zawodowo(min. 20K), NEET, spełniających kryteria grupy docelowej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 24 osób młodych(min. 20K) wyłącznie biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, zamieszkujących woj. Małopolskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest wyłącznie:

• Osobom z niepełnosprawnościami – min. 20%, tj. 5 osób(3K,2M)

• Rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – maks. 80%, tj. 19 osób(17K,2M)

Ponadto

• Osobom o niskich kwalifikacjach – min. 25%, tj. 6 osób(5K,1M).

 

UCZESTNIKOM ZAKWALIFIKOWANYM DO PROJEKTU ZAPEWNIAMY

 

• Materiały szkoleniowe

• Certyfikat potwierdzający kwalifikacje

• STYPENDIUM SZKOLENIOWE

• Catering i przerwę kawową podczas spotkań grupowych

• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

• Refundację zwrotu kosztów dojazdu

• Refundację zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub os. zależną.

• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego psychologa i pośrednika pracyFORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

• Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy w formie ciągłej

• Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji

• Szkolenia kompetencji/kwalifikacji cyfrowych/ językowych

• 3-miesięczny staż zawodowy

 

Wartość projektu: 440 110,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 418 104,88  PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 30.09.2018r.

 

KONTAKT
Telefon: 514 297 761
e-mail: polajkuj_aktywnosc_zawodowa@vision-consulting.pl
strona internetowa:

mapadotacji.gov.pl

Grupa 2 – Nowy Sącz

3.09.2018 Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram pośrednictwa pracy . HARMONOGRAM SPOTKAŃ dla uczestników 2 grupy –Nowy Sącz Rodzaj wsparcia: Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy. Pośrednik pracy: Radosław Szlagowski 7 spotkań indywidualnych x 2 godziny, łącznie 14 godzin na uczestnika projektu Adres miejsca realizacji spotkań indywidualnych: ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz Nr. Sptk. Data […]

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną  

RODO

25.05.2018   W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że […]

Grupa 1 – Sucha Beskidzka

30.07.2018 Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy miejsca odbywania staży dla grupy z Suchej Beskidzkiej Lp. Uczestnik Miejsce odbywania stażu Termin i godziny odbywania stażu 1 UP 1 ul. Adama Mickiewicza 86, 34-200 Sucha Beskidzka 01.08.2018-31.10.2018 8:00-16:00 2 UP 2 Lachowice 367A, 34-232 Lachowice 01.08.2018-31.10.2018 8:00-16:00 3 UP 3 Stryszawa 32C, 34-205 Stryszawa 01.08.2018-31.10.2018 8:00-16:00 4 UP […]

Aktualności

16.10.2018 Szanowni Państwo, Przypominamy że z końcem października staże dobiegają końca, dlatego też ważne jest terminowe przedłożenie dokumentacji stażowej.   4.09.2018 Szanowni Państwo, Przypominamy o uzupełnianiu na bieżąco dzienników stażowych i wysłaniu i ich terminowo  razem z listami obecności. __________________________________________________________________________ 2.08.2018 Szanowni Państwo, Przypominamy, że listy obecności ze staży należy wysyłać do 5 dnia po […]

Dokumenty rekrutacyjne

20.06.2018r Regulamin projektu zaktualizowany 20.06.2018r 20.01.2018r Regulamin projektu zaktualizowany 20.01.18r 02.01.2018r Regulamin projektu Formularz rekrutacyjny. Oświadczenie grupa docelowa Oświadczenie o niskich kwalifikacjach Oświadczenie o przekazaniu informacji Oświadczenie rodzica

Font Resize
KONTRAST